XC Knjigovodstvo – program za knjigovodstvo

XC Knjigovodstvo jedan je od glavnih modula programskog sustava XC Vision, koji funkcionira u skladu s ostalim programima u sustavu. Kao zasebna aplikacija služi firmama koje imaju potrebu voditi svoje vlastito knjigovodstvo ili knjigovodstvenim servisima za upravljanje računovodstvenim poslovima drugih firmi. Aplikacija radi u potpunosti u skladu sa svim zakonskim odredbama te pruža izrazitu izvještajnu fleksibilnost kojom se namiruju sve potrebe menadžmenta firme.

Osnovne značajke programa

U programu se prikupljaju svi podaci nastali svakodnevnim poslovanjem firme, npr. u povezanim programima poput programa za maloprodaju (Fast POS) i programa za komercijalno-skladišno poslovanje (XC Komercijalno) te dr. programa u sustavu (naših ili od trećih strana) – svi prikupljeni podaci koji su bitni za računovodstvo, bilježe se u sustavu i mogu se koristiti u knjigovodstvene svrhe.

Svi podaci o prometu mogu se prenositi prema unaprijed definiranim kontnim shemama.

Program je namijenjen knjigovodstvenim servisima i firmama koje samostalno upravljaju svojim knjigovodstvom.

Mogućnost da se knjigovodstvenim servisima definirane postavke kopiraju s jedne firme na druge koje posluju na sličan način, što omogućuje računovođama bolju efikasnost i sistematičnost u radu.

Osnovne funkcije programa

 • Knjiženje i listanje temeljnica (unos podataka u financijsko knjigovodstvo, kontrole i tražilice knjiženih stavki)
 • Knjiženje i praćenje poslovnih događaja prema mjestima troška
 • Dnevnik knjiženja
 • Blagajnički izvještaj i listanje uplatnica/isplatnica
 • Analitičko knjigovodstvo (salda konti kupaca i dobavljača s kunskom i deviznom evidencijom potraživanja i dugovanja, otvorene stavke, dospjela i nedospjela potraživanja i obveze te opomene
 • Robno materijalno knjigovodstvo – ručna evidencija nabave i prodaje robe na temeljnicama ulaza i izlaza ili automatsko knjiženje iz našeg sustava za komercijalno poslovanje – XC Komercijalnog ili sustava trećih strana
 • Devizno knjigovodstvo i automatski obračun tečajnih razlika
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa (evidencije stjecanja, tuzemnog prijenosa porezne obveze, isporuke porezne obveze bez sjedišta u RH i PDV pri uvozu)
 • Obrada i obračun PDV-a (automatizam prebijanja ulaznog i izlaznog poreza) s ispisom PDV obrasca
 • Kreiranje obrazaca PDV, PDV-S, ZP, PPO, OPZ-STAT i generiranje XML-datoteka za predaju obrazaca na poreznu
 • Evidentiranje poslovnih promjena i obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
 • Knjigovodstvo obrta (Knjiga URA, Knjiga IRA, Knjiga primitaka i izdataka te vođenje blagajne)
 • Evidencija instrumenata osiguranja plaćanja (ček, mjenica i akceptni nalog)
 • Prijedlozi za kompenzaciju
 • Automatsko knjiženje nabave, prodaje i obračuna amortizacije osnovnih sredstava iz analitičke evidencije sredstava i analitika sitnog inventara (povezano s programom za upravljanje osnovnim sredstvima XC-Light)
 • Obračun kamata (povezano s programom za upravljanje osnovnim sredstvima XC-Light)
 • Knjigovodstvo plaće (povezano s programom za obračun plaća)
 • Obračun drugog dohotka (povezano s programom za obračun autorskih honorara i ugovora o djelu)
 • Automatsko generiranje početnog stanja za novu poslovnu godinu i zatvaranje stare poslovne godine
 • Izrazita snaga u generiranju izvještaja u PDF i Excel formatima

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.