XC Knjigovodstvo – program za knjigovodstvo

XC Knjigovodstvo jedan je od glavnih modula (dijelova) programskog sustava XC Vision, koji funkcionira u skladu s ostalim programima u sustavu, no kao zasebna aplikacija služi firmama koje imaju potrebu voditi svoj vlastiti knjigovodstveni sustav ili knjigovodstvenim servisima za upravljanje računovodstvenim poslovima drugih firmi. Program radi u potpunosti u skladu sa svim zakonskim odredbama te pruža izrazitu izvještajnu fleksibilnost kojom se namiruju sve potrebe menadžmenta firme.

Za potrebe javnih uprava, sindikata i neprofitnih udruga, razvijena je verzija online knjigovodstvenog sustava koji pokriva računovodstvene potrebe tako lokacijski odvojenih sustava – Web Vision. Ako pripadate skupini poslovnih subjekata koji su organizacijski distribuirani na udaljene podružnice, koje moraju voditi vlastite knjigovodstvene evidencije i želite sve pratiti u konsolidiranim podacima u sjedištu organizacije, ovo je pravo rješenje za Vas.

Osnovne značajke programa

U programu se prikupljaju svi podaci nastali svakodnevnim poslovanjem firme, npr. u povezanim programima poput programa za maloprodaju (Fast POS) i programa za komercijalno-skladišno poslovanje (XC Komercijalno) te dr. programa u sustavu (naših ili od trećih strana) – svi prikupljeni podaci koji su bitni za računovodstvo, bilježe se u sustavu i mogu se koristiti u knjigovodstvene svrhe

Svi podaci o prometu mogu se prenositi prema unaprijed definiranim kontnim shemama

Program je namijenjen knjigovodstvenim servisima i firmama koje samostalno upravljaju svojim knjigovodstvom

Mogućnost da se knjigovodstvenim servisima definirane postavke kopiraju s jedne firme na druge koje posluju na sličan način, što omogućuje računovođama bolju efikasnost i sistematičnost u radu

Osnovne funkcije programa

 • Knjiženje i listanje temeljnica (unos podataka u financijsko knjigovodstvo, kontrole i tražilice knjiženih stavki)
 • Knjiženje i praćenje poslovnih događaja prema mjestima troška
 • Dnevnik knjiženja
 • Blagajnički izvještaj i listanje uplatnica/isplatnica
 • Analitičko knjigovodstvo (salda konti kupaca i dobavljača s kunskom i deviznom evidencijom potraživanja i dugovanja, otvorene stavke, dospjela i nedospjela potraživanja i obveze te opomene
 • Robno materijalno knjigovodstvo – ručna evidencija nabave i prodaje robe na temeljnicama ulaza i izlaza ili automatsko knjiženje iz našeg sustava za komercijalno poslovanje – XC Komercijalnog ili sustava trećih strana
 • Devizno knjigovodstvo i automatski obračun tečajnih razlika
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa (evidencije stjecanja, tuzemnog prijenosa porezne obveze, isporuke porezne obveze bez sjedišta u RH i PDV pri uvozu)
 • Obrada i obračun PDV-a (automatizam prebijanja ulaznog i izlaznog poreza) s ispisom PDV obrasca
 • Kreiranje obrazaca PDV, PDV-S, ZP, PPO, OPZ-STAT i generiranje XML-datoteka za predaju obrazaca na poreznu
 • Evidentiranje poslovnih promjena i obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
 • Knjigovodstvo obrta (Knjiga URA, Knjiga IRA, Knjiga primitaka i izdataka te vođenje blagajne)
 • Evidencija instrumenata osiguranja plaćanja (ček, mjenica i akceptni nalog)
 • Prijedlozi za kompenzaciju
 • Automatsko knjiženje nabave, prodaje i obračuna amortizacije osnovnih sredstava iz analitičke evidencije sredstava i analitika sitnog inventara (povezano s programom za upravljanje osnovnim sredstvima XC-Light)
 • Obračun kamata (povezano s programom za upravljanje osnovnim sredstvima XC-Light)
 • Knjigovodstvo plaće (povezano s programom za obračun plaća)
 • Obračun drugog dohotka (povezano s programom za obračun autorskih honorara i ugovora o djelu)
 • Automatsko generiranje početnog stanja za novu poslovnu godinu i zatvaranje stare poslovne godine
 • Izrazita snaga u generiranju izvještaja u PDF i Excel formatima

Web aplikacija za upravljanje knjigovodstvom za sindikate i neprofitne udruge

Pripadate skupini poslovnih subjekata koji su organizacijski distribuirani na udaljene podružnice, koje moraju voditi vlastite knjigovodstvene evidencije? Želite sve pratiti u konsolidiranim podacima u sjedištu organizacije?

Web Vision je pravo rješenje za Vas! Aplikacija se može koristiti u svim poslovnicama uz minimalne tehničke uvjete. Pristup Internetu je dovoljan da sve knjigovodstvene evidencije svojih poslovnica evidentirate u centralnoj bazi podataka sindikata ili druge neprofitne ustanove.

Korištenje Web tehnologija u poslovanju omogućava nam da uz minimalne troškove efikasno organiziramo kompleksne sustave u cjeline s odličnim protokom informacija.

U tu svrhu, pripremili smo jednostavan oblik knjigovodstvenog programa s poslovnim pravilima koja podržavaju logiku neprofitnog knjigovodstva. Svaka podružnica usmjerena je na svoje podatke i radi samo na njima, dok sjedište ustanove ima ovlasti za uvid u konsolidirane podatke. Aplikacija omogućava jednostavnije, brže i efikasnije upravljanje knjigovodstvenim procesima.

Web–Vision se oslanja na programski sustav XC-Vision, ali djeluje samostalno u udaljenim podružnicama i ima direktnu vezu prema centralnoj knjigovodstvenoj bazi. Time omogućava vođenje centraliziranog knjigovodstva u realnom vremenu.

Ovako koncipirana aplikacija omogućava jednoobrazni pristup knjigovodstvenoj evidenciji svih organizacijskih jedinica, zasnovanim na jednom kontnom planu i jednakim procedurama rada.

Aplikacija omogućava jedinstveni sustav izvještavanja sa centralne lokacije bez razmjene papirnatih izvještaja i prijenosa podataka iz udaljenih poslovnica čime se efikasno i brzo podmiruju sve obveze prema zahtjevima zakonodavca.

Sustav je organiziran po principu riznice s vanjskim korisnicima kojima se centralizirano upravlja iz sjedišta. Ovim pristupom maksimalno se smanjuje trošak rada i ekonomično upravlja resursima.

Svaki vanjski subjekt u centralnoj bazi ima svoju bilancu, a u sjedištu se izrađuje konsolidirana bilanca na nivou cjelokupnog poslovnog subjekta.

Kao glavni izvještajni podaci navode se:

 • Temeljnice
 • Blagajnički izvještaj
 • Dnevnik knjiženja
 • Kartice
 • Knjige računa
 • Statistički izvještaji
 • Bilanca
 • Novčani tijek

 

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.