eRecepcija

Program za privatne iznajmljivače apartmana, kuća, vila, soba i dr. smještajnih jedinica

U bliskoj suradnji s više domaćih iznajmljivača, razvijena je verzija eRecepcije koja pokriva potrebe iznajmljivanja više smještajnih jedinica (apartmana, vila, vikendica ili soba) na jednoj ili više odvojenih lokacija.

Osnovne značajke programa

 • Dostupnost bilo kada, bilo gdje – budući da se radi o web aplikaciji, ona je dostupna na različitim operativnim sustavima (Windows, Mac i Linux) i na udaljenim lokacijama
 • Prilagodljiv (responsive) dizajn – modernom tehnologijom izrade Web sučelja osigurali smo vizualni izgled aplikacije koji se prilagođava monitoru ili uređaju s kojeg se pregledava, bez obzira na veličinu ekrana
 • Jednostavnost, preglednost i pristupačnost – brza i laka rezervacija smještajnih jedinica, jednostavni vizualni pregled svih rezervacija i trenutnih gostiju
 • Sigurnost – koristeći suvremeni sustav zaštite podataka, osigurali smo da Vaši poslovni podaci budu zaštićeni prema modernim standardima zaštite podataka
 • Automatizacija – automatskom prijavom gostiju u eVisitor osiguran je zakonski okvir evidencije gostiju uz mogućnost generiranja mjesečnih izvještaja koje TZ (Turistička Zajednica) zahtijeva – dostupno na “klik”
 • Integracija s Web stranicom – integrirajte vlastitu Web stranicu s programom na način da gosti mogu rezervirati svoj smještaj kod Vas kroz nekoliko klikova, a rezervacije direktno odsjedaju u program
 • Online upute – za potrebe korisnika, izrađene su online upute za rad u aplikaciji, koje su dostupne na klik u svakom trenutku.

Glavne prednosti programa

 • Brz i jednostavan vizualni pregled kapaciteta po smještajnom objektu uz naprednu mogućnost filtriranja
 • Brojne integracije: automatska prijava gostiju na eVisitor, integracija s komercijalnim sustavom XC Vision za skladišno-komercijalno poslovanje, mogućnost integriranja sa sustavima za kartični ulazak u smještajnu jedinicu, mogućnost integracije s online servisima za booking poput Booking.com i mogućnost integracije s web stranicom iznajmljivača
 • Evidencija svih prošlih, sadašnjih i budućih gostiju uz mogućnost slanja newslettera ili mailova prema odabranim gostima
 • Automatizirane liste radova za pospremanje smještajnih jedinica
 • Brza izrada grupnih rezervacija uz mogućnost naknadnog povezivanja smještajnih jedinica radi izrade zajedničkih računa
 • Napredni cjenik – za postavljanje neograničenog broja cjenovnih pravila po kojima se automatski generira cijena noćenja za sobe (toliko napredno da svaka soba može imati više cjenovnih pravila koja vrijede samo za tu sobu)
 • User-friendly moderno sučelje i laka navigacija kroz program čine ga vizualno ugodnim i jednostavnim za korištenje
 • Program je prilagođen radnom procesu iznajmljivača na način da smanji količinu potrebnih “klikova” da se ostvari željena akcija ili dođe do potrebne informacije u programu

eRecepcija Demo

Uvjerite se i sami u prednosti programa – pregledajte demo verziju.

Za ulazak u demo, koristite podatke za prijavu:

 • Korisničko ime: demo
 • Lozinka: demo

Demo verzija se početno sporije učitava, pa Vas molimo za strpljenje dok se sustav ne učita.

Detaljnije o programu možete pročitati ispod, a usput možete i pregledati galeriju slika.

Pregled funkcionalnosti programa

Početni ekran

Početni ekran programa prikazuje tablični pregled svih dolazaka po odabranom periodu (standardno 7 dana) i tablični pregled trenutnog zauzeća za odabrani poslovni objekt po smještajnim jedinicama.

Tablični pregled rezervacija

Modul “Rezervacije” predstavlja jednu od osnovnih funkcionalnosti za upravljanje smještajnim jedinicama, gostima i rezervacijama. U njemu se tablično može vidjeti zauzetost svih jedinica uz naprednu mogućnost filtriranja. Mogu se pregledati sve rezervacije gostiju, koje se mogu filtrirati po datumu dolaska ili odlaska gostiju te po datumu izrade rezervacije, kao i po statusu (najčešće Booked, CheckedIn, CheckedOut) ili po nazivu rezervacije.

Odabirom rezervacije, mogu se pregledati njeni detalji, dodati nova smještajna jedinica pod rezervaciju ili naplatiti sve usluge i konzumirani proizvodi. Na prikazu su također vidljive sve napomene uz rezervaciju te povezani računi koji se brzo mogu ispisati.

Grafički pregled rezervacija

U modulu “Pregled kapaciteta” vidljiv je kalendarski prikaz svih smještajnih jedinica prema odabranom vremenskom periodu, poslovnoj jedinici i grupi kapaciteta. Svaka rezervacija je jasno vidljiva i prikazuje se zasebno sa svojom bojom ovisno o statusu rezervacije. Snaga grafičkog prikaza je u tome što korisnik vrlo brzo može vidjeti smještajne jedinice koje su zauzete ili one u kojima se danas očekuju gosti ili one u kojima gosti odlaze.

U grafičkom prikazu se ujedno može brzo napraviti rezervacija za željeni period, jednostavno klik na željeni period i željenu jedinicu. Također se vrlo lako vide svi detalji i akcije koje korisnik treba napraviti s postojećim zauzetim jedinicama ili rezervacijama.

Izrada individualnih rezervacija

Izrada rezervacija može se raditi kroz grafički ili tablični prikaz rezervacija – korisnik slobodno odabire sučelje koje više odgovara njegovim navikama ili potrebi. Proces izrade je direktan, brz i jednostavan, a obvezna polja mogu se prilagoditi svakom korisniku zasebno, tako da se procesom ispunjavaju točno oni podaci koje trebate. Svakim postojećim zauzećem ili novo-izrađenom rezervacijom u programu može se upravljati – samo se odabere akcija koja se želi odraditi (npr. izmijeniti period, dodati/obrisati gosta, dodati/obrisati usluge ili proizvode ili izraditi račun). Rezervacije koje nemaju račune ili pristigle goste, mogu se obrisati, no ako su gosti već odsjeli u smještajne jedinice, njihov smještaj je programski zaštićen od brisanja, čime se štiti integritet sustava i sprječava potencijalna zlouporaba.

Grupne rezervacije

Radi brze izrade rezervacija za više smještajnih jedinica (obično agencijske grupne rezervacije) razvijen je sustav grupnih rezervacija. U njemu se vrlo lako vide raspoloživi kapaciteti po vrsti smještajne jedinice za odabrani period. Ako sustav pronađe raspoložive jedinice prema traženoj specifikaciji i za zadani period, može se kreirati grupna rezervacija koja objedinjava sve odabrane smještajne jedinice. Grupne rezervacije obično nisu odmah potvrđene nakon raspitivanja agencija, tako da se može staviti i opcija valjanosti za rezervaciju tj. rezervacija u čekanju. Ukoliko se rezervacija u čekanju ne potvrdi, sustav neće ni kreirati pripadajuće rezervacija smještajnih jedinica. Potvrdom grupne rezervacije, sustav izrađuje povezane rezervacije za sve odabrane jedinice čime se kasnije omogućuje izrada računa koji objedinjuje sve usluge i artikle uključene u grupnu rezervaciju.

Upravljanje rezervacijama

Na detaljima svake rezervacije mogu se vidjeti sve važne informacije o toj rezervaciji, općenite informacije o kojoj smještajnoj jedinici se radi i tko je napravio rezervaciju, lista prisutnih gostiju te sve aktivnosti gostiju kod Vas (npr. konzumirani proizvodi i usluge). Ujedno detalji rezervacije su jedno od glavnih polazišnih mjesta u programu s kojeg se pokreću akcije izrade ponude/potvrde rezervacije/predujma/računa, dodavanja gostiju, dodavanja usluga/artikala i slanja mailova.

Na rezervaciju se dodaju pridošli gosti kroz proces dodavanja gostiju i budući da je eRecepcija direktno integrirana s eVisitor aplikacijom Turističke Zajednice, prilikom dodavanja gostiju, oni se automatski prijavljuju na eVisitor, dok se za automatsku odjavu brine sama eVisitor aplikacija. Boravišne pristojbe se automatski dodaju ovisno o sezoni, lokaciji smještajne jedinice i dobi gostiju, tako da korisnik ne treba voditi računa o takvim stvarima – čime se uvelike smanjuje mogućnost ljudske greške. Radi situacija dolaska veće količine gostiju (grupa) omogućen je brzi smještaj gostiju u smještajne jedinice – uz upis samo osnovnih podataka.

Prilikom boravka gostiju, često su konzumirane razne usluge i artikli – to se sve evidentira na rezervaciji i naplaćuje pri odlasku gostiju. Na detaljima rezervacije korisnik može raditi bilo kakve potrebne izmjene na postojećim uslugama i artiklima te dodavati nove ili brisati postojeće.

Na detaljima rezervacije, kao i na tabličnom ili grafičkom prikazu rezervacija, mogu se izraditi ponude, predujmovi i računi za individualnu ili grupnu rezervaciju. Slični proces je kod svakog dokumenta te je korisnik vođen kroz nekoliko obveznih koraka sve do ispisa ponude ili računa. Mogu se odabrati više različitih vrsta plaćanja te se može izraditi R1 ili običan račun za gosta, agenciju ili treću stranu (fizičku ili pravnu osobu). Uz to, svi dokumenti mogu se ispisivati na više jezika.

Domaćinstvo

Radi jednostavnosti upravljanja čišćenja smještajnih jedinica, razvijen je modul “Domaćinstvo”. Kroz ovaj modul, korisnik može na klik dobiti izvještaj najavljenih dnevnih radova i čišćenja po smještajnoj jedinici. Najavljeni radovi i čišćenja automatski se generiraju prema zadanim pravilima koja se postave u program (npr. svakodnevno čišćenje ili zamjena posteljine svaka 3 dana). Radovi se mogu unijeti i ručno ukoliko gost specifično zatraži određeni rad (npr. nakon određene nezgode).

Evidencija gostiju

Svaki gost koji je odsjeo u jednom periodu kod Vas, vidljiv je u imeniku gostiju uz sve njegove raspoložive podatke. Uz to, vidljive su sve prijave gostiju na eVisitor, čime se lagano provjerava da li su svi gosti prijavljeni i kada. Ukoliko određeni gost nije bio prijavljen zbog npr. prekida u vezi s eVisitorom, jednostavno klikom na gumb “prijava”, gosti se ponovno mogu prijaviti.

Matični podaci i cjenik

Program omogućava svakom korisniku da si samostalno popuni matične podatke koje će koristiti. To u praksi znači da se program lako prilagođava Vašoj poslovnoj praksi. Npr. unos novih artikala ili smještajnih jedinica, mijenjanje njihovih značajki, grupiranje smještajnih jedinica u grupe koje se lakše kasnije filtriraju i sl. To sve uvelike olakšava početno postavljanje programa i eventualne kasnije prilagodbe, a Vama znači puno jer je sustav točno prilagođen Vašem poslovnom procesu.

Jedna od glavnih prednosti programa je napredan cjenik. Toliko je fleksibilan da može obuhvatiti sve moguće cjenovne kombinacije ovisno o vrsti gosta, sezoni, vrsti usluge te da li će se cijena računati po danu ili po osobi. Po potrebi, svaka smještajna jedinica može imati svoja cjenovna pravila kroz cijelu godinu poslovanja.

Smještajne jedinice

U program možete unijeti koliko god smještajnih jedinica iznajmljujete – raspoređenih po neograničenom broju poslovnih (smještajnih) objekata te svaka jedinica može imati svoju cjenik uz mogućnost postavljanja posebnih cjenovnih pravila (npr. jedan objekt naplaćuje se po danu neovisno o broju osoba, a drugi objekt se naplaćuje i po broju osoba).

Automatski import tečajne liste

Budući da program podržava prikaz cijena u više valuta, omogućen je automatski import tečajne liste na dnevnoj bazi. Standardno se uvozi tečajna lista HNB-a, ali se može postaviti i od drugih banaka po mogućnosti i potrebi.

Napredni izvještaji i upute

Kroz program se vrlo lako mogu dobiti korisni izvještaji za željeno vremensko razdoblje. To uključuje:

 • Financijski izvještaj – prikazuje prihod po odabranom vremenskom periodu prema vrsti plaćanja i uz rekapitulaciju poreza
 • Lista računa/predujmova/ponuda/potvrda rezervacija – prikazuje sve izdane dokumente u zadanom vremenskom periodu
 • Knjiga gostiju – prikazuje sve goste koji su odsjeli u hotelu po vrsti gosta i odabranom razdoblju
 • BP analiza – prikazuje naplaćene boravišne pristojbe po poslovnoj jedinici i odabranom vremenskom periodu te broj noćenja po državljanstvu gostiju
 • Analiza smještajnih jedinica – prikazuje promet po svim smještajnim jedinicama za zadani period

Uvijek prisutne upute, dostupne su korisnicima na klik u programu.

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput broja smještajnih objekata i sadržanih jedinica).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.