Poslovni partneri

Zahvalni i ponosni smo što među našim poslovnim partnerima možemo prikazati poznate kompanije poput:

Dell

Microsoft

Opel

T-HT

Moj eRačun

Editel

Certifikat partnerstva s DELL inc. – certifikacija.

Ovlašteni smo Microsoft Partner, kao i Independent Software Vendor (Neovisni prodavač njihovog softvera).

Gold partner od 2017. godine za sustav razmjene elektroničkih računa - Moj eRačun.

Gold partner Moj eRačun

Gold partner 2017. - Moj eRačun