XC Komercijalno-skladišno poslovanje

XC Komercijalno (popularno KOMPO) dio je programskog paketa XC Vision, ali može funkcionirati zasebno kao program za komercijalno i skladišno poslovanje u raznim djelatnostima poput proizvodnje, maloprodaje, veleprodaje, ugostiteljstva i različitih usluga. Omogućuje korisnicima efikasnu evidenciju nabave, vođenje skladišta i upravljanje prodajom (maloprodaja i veleprodaja) uz potpunu usklađenost sa zakonom o fiskalizaciji.

Osnovne značajke programa

U program se unose podaci o robi, stanju na skladištu, upravlja se ulaznim i izlaznim dokumentima te dokumentima internih prijenosa (primke, kalkulacije, povratnice, interni prijenosi, ponude, predračuni, računi, otpremnice i sl.).

Odnos s dobavljačima i kupcima generira brojne podatke koji se mogu pregledati kroz izvještaje poput knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige popisa robe i rezervnih dijelova, izvještaja o stanju artikala u skladištu, cjenika, izvještaja o nekurentnim artiklima i sl.

Svi potrebni podaci iz ovog dijela poslovanja spremni su na zahtjev glavnog knjigovođe za prijenos u salda konti kupaca i dobavljača te glavnu knjigu XC Knjigovodstva prema definiranoj kontnoj shemi sa svim popratnim elementima.

Osnovne funkcije programa

 • Klasifikacija robe i usluga
 • Inventure skladišta robe s automatskom korekcijom stanja prema popisanom stanju
 • Nabava robe – upis kunskih i deviznih kalkulacija ili prijenos iz tekstualnih datoteka koje stižu emailom od dobavljača
 • Iniciranje nabave na osnovu plana i tekućih potreba – narudžbe prema dobavljaču na osnovi trenutnih zaliha i prometa u zadanom periodu
 • Formiranje prodajnih i garancijskih cijena
 • Skladištenje – evidencija prometa po kataloškim brojevima (ulaz, izlaz, rezervacije i stanje), centralno skladište i satelitska skladišta (veleprodaja, maloprodaja i servis), transferi između skladišta i interni prijenosi robe između veleprodajnih skladišta
 • Praćenje zaliha prema odgovarajućoj metodi
 • Izlazni dokumenti koji prate prodaju robe i usluga – ponude, predračuni, računi, otpremnice, povratnice, otpisi robe, zapisnici o promjeni cijena (nivelacije)
 • Prodaja robe i usluga – veleprodajni, maloprodajni i servisni izlazni računi

XC Komercijalno u veleprodajnom okruženju

Za poduzeća koja se bave veleprodajom te žele upravljati vlastitim skladištem robe, kroz XC mogu se odraditi sve poslovne aktivnosti vezane uz vođenje skladišta, rad s dobavljačima i kupcima u veleprodaji.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u veleprodajnom okruženju obilježavaju:

 • Unos artikala zajedno s pripadajućom poreznom stopom, grupiranje artikala po klasama i brendovima
 • Ulaz artikala u sustav preko ulaznih kalkulacija
 • Mogućnost preuzimanja podataka kalkulacije u elektroničkom formatu
 • Praćenje stanja veleprodajnog skladišta
 • Izlaz artikala preko veleprodajnih računa, internih prijenosa (međuskladišnica)
 • Ažuriranje računa (uz automatsko razduženje stanja skladišta)
 • Ispis knjige izlaznih računa po željenim uvjetima (za period, u rasponu od broja do broja računa, po artiklima, komercijalistima koji su napravili račune, poreznim grupama i dr.)
 • Prijenos veleprodajnih računa u financijsko poslovanje po unaprijed postavljenim kontnim shemama (ako se koristi paralelno i knjigovodstveni modul XC Knjigovodstvo)
 • Mogućnost automatskih zaduženja u slučaju internih prijenosa, tj. izrada izlaznih internih prijenosa (međuskladišnica) te automatska izrada ulaznih internih prijenosa i zaduživanje željenog skladišta ulaza robe
 • Izrada veleprodajne inventure i automatski prijenos inventure u novu godinu
 • Izvještaji stanja skladišta, prometa, kartice artikala, raster lista za inventuru, top liste kupaca i dobavljača za određeni artikl ili sve artikle
 • Moguća integracija skladišnog poslovanja s barcode uređajima vezano za izradu inventure, zaprimanje i izdavanje robe

XC Komercijalno u maloprodajnom okruženju

Za poduzeća koja se bave maloprodajom te žele upravljati vlastitim skladištem robe, XC Komercijalno radi u skladu s maloprodajnim sustavom Fast POS. XC u ovakvom okruženju odrađuje sve poslovne aktivnosti vezane uz vođenja skladišta, dok Fast POS osigurava brzi rad s kupcima u trgovini (brzi odabir proizvoda te izradu i ispis računa).

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u maloprodajnom okruženju obilježavaju:

 • Unos artikala zajedno sa pripadajućom poreznom stopom, grupiranje artikala po klasama i brendovima
 • Ulaz artikala u sustav preko ulaznih kalkulacija
 • Praćenje stanja skladišta maloprodaje
 • Izlaz artikala preko maloprodajnih računa
 • Ažuriranje računa (uz automatsko razduženje stanja skladišta)
 • Mogućnost ispisa specifikacije plaćanja za knjigovodstvo
 • Ispis knjige izlaznih računa po željenim uvjetima (za period, u rasponu od broja do broja računa, po artiklima, komercijalistima koji su napravili račune, poreznim grupama i dr.)
 • Prijenos maloprodajnih računa u financijsko poslovanje po unaprijed postavljenim kontnim shemama (ako se koristi paralelno i knjigovodstveni modul XC Knjigovodstvo)
 • Izrada izlaznih internih prijenosa (međuskladišnica) te automatska izrada ulaznog internog prijenosa i zaduživanje željenog skladišta ulaza robe
 • Izrada maloprodajne inventure i automatski prijenos inventure u novu godinu
 • Izvještaji stanja skladišta, prometa i trgovačke knjige, kartice artikala, raster lista za inventuru, top liste kupaca i dobavljača za određeni artikl ili sve artikle

XC Komercijalno za ugostiteljstvo

Za ugostitelje (restorane, kafiće, slastičarnice i sl.) koji trebaju upravljati vlastitim skladištem robe (namirnica), kroz XC Komercijalno mogu se odraditi sve komercijalne poslovne aktivnosti potrebne za uspješno upravljanje ugostiteljskim objektom.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u okruženju ugostiteljstva obilježavaju:

 • Klasifikacija robe i usluga
 • Inventure skladišta robe (namirnica/repromaterijala i pića) s automatskom korekcijom stanja prema popisanom stanju
 • Nabava robe za potrebe ugostiteljskog objekta – upis kunskih i deviznih kalkulacija
 • Iniciranje nabave na osnovu plana i tekućih potreba – narudžbe prema dobavljaču na osnovi trenutnih zaliha i prometa u zadanom periodu
 • Formiranje prodajnih cijena
 • Automatsko skidanje sa stanja skladišta nakon izdanih računa u povezanom maloprodajnom sustavom Fast POS
 • Normiranje menija (jelovnika) i dr. prehrambenih proizvoda
 • Izrada radnih naloga na osnovu dnevnog prometa u svrhu razduženja skladišta robe odnosno repromaterijala
 • Praćenje zaliha prema odgovarajućoj metodi
 • Napredni izvještajni sustav

XC Komercijalno za servisno-uslužne djelatnosti

Za servisno-uslužna poduzeća koja trebaju upravljati skladištem rezervnih dijelova i naplaćivati svoj rad putem radnih naloga, komercijalni sustav XC omogućava efikasno i jednostavno svakodnevno ispunjavanje radnih obveza djelatnika i uspješno upravljanje servisno-uslužnim centrom.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u servisno-uslužnom okruženju:

 • Klasifikacija robe (rezervnih dijelova) i usluga
 • Inventure skladišta robe s automatskom korekcijom stanja prema popisanom stanju
 • Nabava robe (dijelova) uz upis kunskih i deviznih kalkulacija, na osnovi plana ili tekućih potreba
 • Izrada servisnih radnih naloga na temelju kojih se generiraju računi
 • Automatsko umanjivanje količine rezervnih dijelova sa stanja skladišta nakon izdanih računa
 • Praćenje zaliha prema odgovarajućoj metodi
 • Napredni izvještajni sustav

XC Komercijalno za proizvodna poduzeća

Za poduzeća koja imaju vlastitu proizvodnju te žele njome upravljati, naš komercijalni
sustav omogućava izvršavanje svih poslovnih aktivnosti vezanih uz proizvodnju i
vođenje skladišta repromaterijala odnosno gotovih proizvoda.Osnovne funkcionalnosti

XC Komercijalnog u proizvodnom okruženju obilježavaju:

 • Klasifikacija robe
 • Inventure skladišta gotovih proizvoda i materijala
 • Izrada radnih naloga sa i bez normativa
 • Izrada kalkulacija po radnim nalozima
 • Obračun proizvodnje po mjestima troška odnosno proizvodnim linijama
 • Mogućnost integracije s eksternim sustavima (programski sustavi trećih strana)

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.