Aplikacija za obračun drugih dohodaka

Program za obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i drugih primanja

Aplikacija se temelji na funkcionalnosti programa za obračun plaće, ali djeluje zasebno i služi za obračun drugih dohodaka, autorskih honorara i ugovora o djelu s vanjskim suradnicima. Podržava sve akturalne zakonske odredbe vezano za obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, kao i svih ostalih primitaka od samostalnog i nesamostalnog rada.

Uključen je modul JOPPD obrasca koji se može koristiti i neovisno o samom obračunu i isplati primitaka.

Osnovne funkcije programa

Matični podaci

U ovom dijelu programa nalaze se podaci koje je potrebno definirati prije samog obračuna primitaka. U tu kategoriju spadaju područni uredi (popunjavaju se podaci za obračun poreza, kao i podaci za ispis virmana), poslovne banke (za isplatu primitaka), poslovne jedinice, vrste primitaka (opis primitka, kao i stope doprinosa) i na kraju primatelji isplata.

Obračun primitaka

Dio programa u kojem se vrši obračun primitaka. Prilikom samog obračuna, program povlači sve potrebne podatke iz matičnih podataka, no moguće ih je promijeniti i u toku rada.
Primitak je moguće obračunati po neto ili po bruto principu, a ukoliko dođe do nepravilnosti prilikom unosa podataka (obračuna) ili do potrebe za izmjenom iznosa, moguće je ispraviti obračun.

Izvršeni obračuni mogu se automatski proknjižiti u povezanom XC Vision knjigovodstvenom programu ili ukoliko koristite knjigovodstveni sustav od treće strane, može se napraviti export podataka prema tom sustavu u dogovorenim formatima (CSV, XML ili sl.).

Izvještaji

Podijeljeni su na dvije cjeline: tekući izvještaji (listanja za aktualne obračune) i statistiku (prijava poreza i ID1 obrazac).
U tekuće izvještaje uključeni su isplatni listić, virmani poreza, isplate i doprinosa te dnevna rekapitulacija.
Sustav podržava generiranje SEPA obrasca za istovremenu isplatu višestrukih ugovora i generiranje JOPPD obrasca.

Digitalno potpisivanje ugovora

Web verzija omogućuje udaljeni pregled i potpisivanje ugovora kvalificiranim digitalnim potpisom.

Pristup ugovorima za potpisivanje imaju :

  • Direktori (ovlaštene osobe) koji digitalno potpisuju jedan ili više različitih ugovora odjednom
  • Povremeni radnici (vanjski suradnici) koji mogu pregledati i digitalno potpisati svoje ugovore

Svi ugovori mogu se filtrirati po datumu i statusu radi bržeg pronalaska onih koji još nisu potpisani.

Pripremljeni ugovori, koji su poslani na potpis, dobivaju status ”za potpis”.

Ugovori spremni za potpis mogu se pojedinačno ili skupno poslati na potpis jednostavnim označavanjem, a pritiskom na gumb “potpiši” korisnik (potpisnik) se preusmjerava na Certilia portal za digitalno potpisivanje.

Certilia sustav nudi 3 načina potpisivanja:

  • Karticom (koristeći čitač kartice)
  • Prijavom na Certilia portal
  • Potpisivanjem preko mobilne Certilia aplikacije

Automatska mailing funkcionalnost koja prati proces rada

Potpisnik prima automatsku email obavijest kada je ugovor poslan na potpisivanje. Nakon potpisa radnika ugovor je “djelomično potpisan” i ovlaštena osoba/direktor prima email obavijest o tome. Na kraju, nakon potpisa direktora, ugovoru se dodjeljuje status „Potpisan“ te je time završen postupak digitalnog potpisivanja.

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.