XC Light

Program je izrađen sa svrhom samostalnog upravljanja firminim osnovnim sredstvima, to uključuje obračun kamata, vođenje evidencije uvoza i izvoza te upravljanje kompenzacijama.

Osnovna sredstva predstavljaju cjelokupnu imovinu koja se koristi u poslovnim aktivnostima poduzeća u dužem vremenskom razdoblju. Ona u vijeku uporabe ne mijenja svoj fizički oblik, postepeno se troši tako što dio svoje vrijednosti prenosi na gotove proizvode ili usluge i podliježe obračunu amortizacije, kojim se mjeri postupno trošenje osnovnih sredstava.

Pregled funkcionalnosti programa

Evidencija dugotrajne imovine

Osnovni dio programa temelji se na evidenciji dugotrajne imovine. Evidencija se vrši preko matičnih podataka sredstava i preko financijskih podataka poslovnih događaja tijekom godine koji utječu na nabavnu vrijednost, ispravak i sadašnju vrijednost imovine na određeni dan.

Obračun amortizacije

Obračun amortizacije vrši se u odabranom vremenskom intervalu, tako da se obračun može dobiti periodički kroz cijelu godinu. Kod godišnjeg obračuna, amortizacija se knjiži u kartice osnovnih sredstava i na taj način povećava ispravak vrijednosti i smanjuje sadašnju vrijednost imovine. Izvještaji amortizacije su: stanje nakon obračuna, detaljni obračun, obračun po amortizacijskim skupinama, kontima i poslovnim jedinicama te temeljnica amortizacije.

Konstantna veza s knjigovodstvom

XC Light povezan je s knjigovodstvenim sustavom XC Vision kroz povratnu vezu, tako da se relevantni podaci mogu razmjenjivati između sustava.

Evidencija uvoza i izvoza

Evidencija uvoza i izvoza podrazumijeva lako i efikasno vođenje nadzorne knjige uvoza i izvoza, evidenciju svih uvoznih i izvoznih poslova, evidenciju plaćanja u inozemstvo i jednostavne preglede i pretraživanja.

Uplata i isplata iz blagajne

Blagajničko poslovanje odnosno poslovanje gotovim novcem obuhvaća sljedeće poslove:

  • podizanje gotovine sa žiro računa i polaganje u kunsku blagajnu za potrebe gotovinskih isplata
  • podizanje novca s deviznog računa i polaganje u deviznu blagajnu za potrebe deviznih gotovinskih isplata
  • uplate i isplate u domaćoj i stranoj valuti
  • listanje uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja

Obračun kamata (uz vezu s knjigovodstvom ili pojedinačan obračun kamata)

Funkcija obračuna kamata podrazumijeva obračun primjenom odabrane kamatne stope (mogućnost više kamatnih stopa), definiranje mjesečne ili godišnje kamatne stope, definiranje više vrsta kamatnih stopa (zatezna, eskontna i dr.), ispis i pamćenje obračuna, preuzimanje podataka o zakašnjelim uplatama iz salda konti u kamate i automatski obračun kamata.

Vođenje eksterne knjige ulaznih i izlaznih računa

Omogućava unos ulaznih i izlaznih računa neovisno o knjiženim stavkama. Ispis knjiga izlaznih i ulaznih računa u zakonskoj formi.

Upravljanje kompenzacijama

Evidencija poslovnih kompenzacija koje se primaju ili daju zbog nemogućnosti isplate dugovanja ili naplaćivanja potraživanja.

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.