XC CRM

Program za upravljanje odnosima s kupcima

Program za CRM (eng. Customer Relationship Management) ili upravljanje odnosima s kupcima, vrlo je koristan alat za menadžiranje svojim poslovanjem. Kroz njega se administriraju podaci prikupljeni o kupcima i koordiniraju sve prodajne i marketinške akcije poput poziva iz call centra i slanja newslettera.

Program omogućuje korisniku brzo i efikasno upravljanje odnosima sa svojim klijentima, upravljanje poslovnim aktivnostima svojih radnika te upravljanje prodajom i marketingom. U to se uključuju sve prodajne i marketinške aktivnosti koje su usmjerene prema klijentima te upravljanje zadacima zaposlenika (davanje novih i praćenje izvršenih).

Pregled funkcionalnosti programa

Radni nalozi

Radni nalozi služe za upis, evidenciju, praćenje i ispis zadataka koje radnici zaprimaju i izvršavaju od strane menadžmenta ili direktno od klijenata. Na nalozima se mogu upisati i pregledati sve relevantne informacije zadatka tj. aktivnosti koja se traži od radnika. Te informacije uključuju: predmet i opis posla, ime izvršitelja, vrijeme potrebno za izvršenje, firma – naručitelj, status naloga i dr.

Na slici ispod može se vidjeti popis radnih naloga koji se može filtrirati prema više kriterija, npr. vremenskom periodu, statusu, radniku, klijentu i sl., što omogućava lakši pregled traženih naloga, a time i praćenje radnih aktivnosti djelatnika.

Novi radni nalog može se otvoriti od strane menadžmenta firme u obliku zadatka za radnike ili oni otvaraju nalog na svoje ime (nakon zaprimljenog zahtjeva od klijenta). Pri upisu novog radnog naloga, upisuju se sve bitne informacije vezane uz radnu aktivnost. To podrazumijeva naručitelja, izvršitelja, predmet i opis zadatka, procijenjeno/ostvareno vrijeme za izvršenje, status naloga (koji se mijenja ovisno o fazi), količina, cijena i dr. informacije ovisne o vrsti aktivnosti.

Ugovori

Dio programa namijenjen evidenciji ugovora s klijentima iz godine u godinu. U ovom modulu mogu se upisati i vidjeti svi podaci bitni za ugovor poput: vremenskog perioda u kojem je valjan, uvjeti plaćanja, cijena, način plaćanja, predmet ugovora i dodatnih bilješki ili napomena. Također može se pratiti plaćanje na mjesečnoj ili godišnjoj bazi.

U listi ugovora oni se mogu razvrstati prema različitim kriterijima i filtrima, tako da se određeni ugovor može pronaći prema nazivu klijenta ili drugom važećem podatku. To uvelike pojednostavljuje praćenje svih ugovornih obveza koje imate prema klijentima i praćenje ukupnih ugovornih prihoda te olakšava slanje novih ponuda i ugovora za sljedeće vremensko razdoblje.

Pri izradi novog ugovora, bitan je unos svih važnih informacija. Time će kasnije biti jednostavnije i lakše pratiti uvjete mnogobrojnih ugovora. Od informacija koje se mogu upisati su: Naziv klijenta, cijena ugovora, razdoblje valjanosti, poslovne jedinice, bilješke, način fakturiranja, uvjeti plaćanja i dr.

Fakturiranje i urudžbiranje

Fakturiranje omogućava korisniku izradu, upravljanje i evidenciju faktura tj. svih izlaznih računa po vremenskim periodima, vrsti računa, datumu izdavanja, cijeni i dr.

Urudžbeni modul služi za urudžbiranje dokumenata poput računa (faktura) po vrsti dokumenta, opisu, partneru (klijentu), iznosu i sl. Na slici ispod mogu se vidjeti sva polja ponuđena za ispunjavanje pri unosu novoga dokumenta.

Partneri

Modul Partneri omogućava uvid u sve partnere i/ili klijente s kojima poslujete. Pruža jednostavan i brz pregled svih bitnih informacija od popisa zaposlenika, njihovih kontakata, titula, funkcija i drugih detalja koji su bitni pri komunikaciji s klijentima ili pri raznim prodajnim i marketinškim aktivnostima. Uz klijenta se također mogu upisati dodatne bilješke ili napomene koje služe kao podsjetnik za njegove specifičnosti.

Na slici ispod mogu se vidjeti sve informacije koje se mogu zapisati pri izradi novog klijenta (po potrebi i prema dogovoru, mogu se dodati nova polja koje se odnose na specifičnosti Vašeg poslovanja). Naravno sve upisane informacije mogu se vrlo lako naknadno izmijeniti, kao što se i nove informacije mogu dodatno upisati.

Micanjem po karticama pri vrhu ekrana mogu se vidjeti detalji partnera, popis osoba, detalji osobe te razni profili partnera u koje se upisuju sve često korištene korisne informacije o klijentu.

Prodaja

Modul Prodaja služi za upravljanje prodajnim aktivnostima kroz izradu ponuda i dopisa te njihovo slanje klijentima. Dokumenti se mogu filtrirati prema datumu slanja, partneru, stranci, predmetu i referentu koji je napravio prodajni dokument. Ponude se mogu automatski generirati kroz program i bazu podataka te se pritiskom na gumb jednostavno i lako mogu izraditi emailovi spremni za slanje klijentu s učitanom (priloženom) ponudom, email adresom klijenta i predmetom maila u Outlooku kao skica (draft).

Pri izradi nove ponude, potrebno je izabrati partnera odnosno klijenta na koga je usmjerena, osobu kojoj je namijenjena i upisati predmet ponude. Bilješke su opcionalne, ali se i one upisuju direktno u ponudu, ako su navedene. Ponuda se generira kao Word dokument prema prethodno definiranom predlošku, koji se može uređivati i prilagoditi klijentu.

Call centar i newsletteri

Call centar funkcionalnost jednostavno i efikasno omogućava organizaciju poziva prema klijentima koji se raspoređuju na više agenata (radnika u call centru). Za svaki poziv se piše bilješka i konačan rezultat poziva te se na temelju prikupljenih podataka može dobiti izvještaj za željeno vremensko razdoblje.

Newsletter modul služi za slanje prodajnih i marketinških akcija kroz emailove. Prvo se složi newsletter lista kroz bazu klijenata, pa se pripremi HTML newsletter ili tekstualni mail sa ili bez priloga te se na kraju šalje na odabranu listu, koja može sadržavati neograničen broj email adresa.

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.