Novosti

  • E-trošarina – novi modul za program Auto Salon

    Objavljeno: 30.03.2015.

    Integracija novog modula e-trošarina u program Auto Salon će omogućiti slanje i predaja elektroničkog oblika MV-MZP obrasca (obrazac za vozila), u kojem se nalazi mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila (PPMV) za razdoblje za koje se izvješće podnosi. Iz modula e-trošarine unutar Auto Salona će se automatski generirati izvješće, vršiti […]