Nova aplikacija MCS Expenser- Sustav za odvjetničke urede

Nova web aplikacija namijenjena je za potrebe organizacije ureda, precizno vođenje i praćenje troškova i usluga te izdavanje računa s automatskim obračunom sati rada. Idealno je rješenje za odvjetničke urede i razne oblike distribuiranog načina rada.

Putem aplikacije omogućeno je vođenje projekata koji zahtijevaju preciznu evidenciju ostvarenih troškova, izvršenih usluga prema satnici zaposlenika, te kalkulaciju svih troškova na temelju koje se izrađuje faktura.

Aplikacija je dostupna za rad na svim mobilnim uređajima.

Više o aplikaciji možete pročitati ovdje: MCS Expenser

Ukoliko ste zainteresirani za uvođenje aplikacije MCS Expenser u Vaš poslovni proces, slobodno nas kontaktirajte.