Programska rješenja za Vas

XC Knjigovodstvo

Program za vođenje knjigovodstvenog servisa ili ureda

XC Knjigovodstvo predstavlja temeljni dio programskog sustava XC Vision, koji funkcionira u skladu s ostalim dijelovima sustava, no kao zasebna aplikacija služi firmama koje imaju potrebu za vlastitim knjigovodstvenim sustavom. Uz to, program radi u potpunosti u skladu sa svim zakononskim odredbama te pruža izrazitu izvještajnu fleksibilnost kojom se upotpunjuju sve potrebe menadžmenta firme.

Osnovne značajke programa

 • U programu se prikupljaju i bilježe podaci nastali u poslovnom okruženju, kao i u svim programima u sustavu
 • Sve procedure provode se u pozadini programa prema unaprijed razrađenim kontnim shemama

Galerija slika programa

Program XC Knjigovodstvo - Početni ekran

Obuhvaćene knjigovodstvene funkcije

 • analitička knjigovodstva (salda konti kupaca i dobavljača s kunskom i deviznom evidencijom potraživanja i dugovanja, robno knjigovodstvo – evidencija nabave i prodaje rezervnih dijelova na kontima evidencije robe, na temelju automatskih knjiženja iz komercijalnog dijela programa)
 • knjigovodstvo troškova – troškovi nabave i prodaje robe i usluga
 • knjigovodstvo plaće
 • devizno knjigovodstvo
 • automatsko knjiženje nabave, prodaje i obračuna amortizacije osnovnih sredstava iz analitičke evidencije osnovnih sredstava
 • praćenje naplate i planiranje priljeva sredstava
 • praćenje obveza i odljeva sredstava
 • knjiga ulaznih računa (URA)

Knjiga URA

Program XC Knjigovodstvo - Knjiga ulaznih računa
 • knjiga izlaznih računa (IRA) s evidentiranom naplatom i obvezama za plaćanje poreza

Knjiga IRA

Program za knjigovodstvo ispis knjige izlaznih računa
 • platni promet, poslovi blagajne, virmani i sl.
 • evidencija instrumenata osiguranja plaćanja (ček, mjenica, akceptni nalog)
 • prijedlozi za kompenzaciju
 • obrada i obračun PDV-a (automatizam prebijanja ulaznog i izlaznog poreza) s ispisom PDV obrasca

Obračun PDV-a

Program XC Knjigovodstvo - Obračun PDV-a
 • salda konti knjigovodstvo – kunski i devizni prometi, kartice, otvorene stavke, dospjela i nedospjela potraživanja i obveze
 • generiranje početnog stanja za novu poslovnu godinu i zatvaranje stare poslovne godine
 • izrazita snaga u generiranju izvještaja

Knjigovodstveni izvještaji

Program XC Knjigovodstvo - MCS izvještaji

Za sve dodatne informacije ili prezentaciju programa, slobodno nas kontaktirajte.

Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).