Programska rješenja za Vas

XC Komercijalno-skladišno poslovanje

Program za upravljanje komercijalnim poslovanjem

XC Komercijalno (popularno KOMPO) dio je programskog paketa XC Vision, ali može funkcionirati zasebno kao program za komercijalno i skladišno poslovanje u raznim djelatnostima poput proizvodnje, maloprodaje, veleprodaje, ugostiteljstva i različitih usluga. Omogućuje korisnicima efikasnu evidenciju nabave, vođenje skladišta i upravljanje prodajom (maloprodaja i veleprodaja) uz potpunu usklađenost sa zakonom o fiskalizaciji.

Osnovne značajke programa

 • Klasifikacija robe i usluga
 • Inventure skladišta robe s automatskom korekcijom stanja prema popisanom stanju
 • Nabava robe – upis kunskih i deviznih kalkulacija ili prijenos iz tekstualnih datoteka koje stižu emailom od dobavljača
 • Iniciranje nabave na osnovu plana i tekućih potreba – narudžbe prema dobavljaču na osnovi trenutnih zaliha i prometa u zadanom periodu
 • Formiranje prodajnih i garancijskih cijena
 • Skladištenje – evidencija prometa po kataloškim brojevima (ulaz, izlaz, rezervacije i stanje), centralno skladište i satelitska skladišta (veleprodaja, maloprodaja i servis), transferi između skladišta i interni prijenosi robe između veleprodajnih skladišta
 • Praćenje zaliha prema odgovarajućoj metodi
 • Izlazni dokumenti koji prate prodaju robe i usluga – ponude, predračuni, računi, otpremnice, povratnice, otpisi robe, zapisnici o promjeni cijena (nivelacije)
 • Prodaja robe i usluga – veleprodajni, maloprodajni i servisni izlazni računi

Galerija slika programa

(Kliknite na sliku za pregled galerije)
Program XC-Komercijalno - Veleprodajna kalkulacija

Općenita funkcionalnost programa

U program se unose podaci o robi, stanju na skladištu, upravlja se ulaznim i izlaznim dokumentima te dokumentima internih prijenosa (primke, kalkulacije, povratnice, interni prijenosi, ponude, predračuni, računi, otpremnice i sl.).

Odnos s dobavljačima i kupcima generira brojne podatke koji se mogu pregledati kroz izvještaje poput knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige popisa robe i rezervnih dijelova, izvještaja o stanju artikala u skladištu, cjenika, izvještaja o nekurentnim artiklima i sl.

Svi potrebni podaci iz ovog dijela poslovanja spremni su na zahtjev glavnog knjigovođe za prijenos u salda konti kupaca i dobavljača te glavnu knjigu XC Knjigovodstva prema definiranoj kontnoj shemi sa svim popratnim elementima.

XC Komercijalno u veleprodajnom okruženju

Za poduzeća koja se bave veleprodajom te žele upravljati vlastitim skladištem robe, kroz XC mogu se odraditi sve poslovne aktivnosti vezane uz vođenje skladišta, rad s dobavljačima i kupcima u veleprodaji.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u veleprodajnom okruženju obilježavaju:

 • Unos artikala zajedno s pripadajućom poreznom stopom, grupiranje artikala po klasama i brendovima
 • Ulaz artikala u sustav preko ulaznih kalkulacija
 • Mogućnost preuzimanja podataka kalkulacije u elektroničkom formatu
 • Praćenje stanja veleprodajnog skladišta
 • Izlaz artikala preko veleprodajnih računa, internih prijenosa (međuskladišnica)
 • Ažuriranje računa (uz automatsko razduženje stanja skladišta)
 • Ispis knjige izlaznih računa po željenim uvjetima (za period, u rasponu od broja do broja računa, po artiklima, komercijalistima koji su napravili račune, poreznim grupama i dr.)
 • Prijenos veleprodajnih računa u financijsko poslovanje po unaprijed postavljenim kontnim shemama (ako se koristi paralelno i knjigovodstveni modul XC Knjigovodstvo)
 • Mogućnost automatskih zaduženja u slučaju internih prijenosa, tj. izrada izlaznih internih prijenosa (međuskladišnica) te automatska izrada ulaznih internih prijenosa i zaduživanje željenog skladišta ulaza robe
 • Izrada veleprodajne inventure i automatski prijenos inventure u novu godinu
 • Izvještaji stanja skladišta, prometa, kartice artikala, raster lista za inventuru, top liste kupaca i dobavljača za određeni artikl ili sve artikle
 • Moguća integracija skladišnog poslovanja s barcode uređajima vezano za izradu inventure, zaprimanje i izdavanje robe

XC Komercijalno u maloprodajnom okruženju

Za poduzeća koja se bave maloprodajom te žele upravljati vlastitim skladištem robe, XC Komercijalno radi u skladu s maloprodajnim sustavom Fast POS. XC u ovakvom okruženju odrađuje sve poslovne aktivnosti vezane uz vođenja skladišta, dok Fast POS osigurava brzi rad s kupcima u trgovini (brzi odabir proizvoda te izradu i ispis računa).

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u maloprodajnom okruženju obilježavaju:

 • Unos artikala zajedno sa pripadajućom poreznom stopom, grupiranje artikala po klasama i brendovima
 • Ulaz artikala u sustav preko ulaznih kalkulacija
 • Praćenje stanja skladišta maloprodaje
 • Izlaz artikala preko maloprodajnih računa
 • Ažuriranje računa (uz automatsko razduženje stanja skladišta)
 • Mogućnost ispisa specifikacije plaćanja za knjigovodstvo
 • Ispis knjige izlaznih računa po željenim uvjetima (za period, u rasponu od broja do broja računa, po artiklima, komercijalistima koji su napravili račune, poreznim grupama i dr.)
 • Prijenos maloprodajnih računa u financijsko poslovanje po unaprijed postavljenim kontnim shemama (ako se koristi paralelno i knjigovodstveni modul XC Knjigovodstvo)
 • Izrada izlaznih internih prijenosa (međuskladišnica) te automatska izrada ulaznog internog prijenosa i zaduživanje željenog skladišta ulaza robe
 • Izrada maloprodajne inventure i automatski prijenos inventure u novu godinu
 • Izvještaji stanja skladišta, prometa i trgovačke knjige, kartice artikala, raster lista za inventuru, top liste kupaca i dobavljača za određeni artikl ili sve artikle

XC Komercijalno za proizvodna poduzeća

Za poduzeća koja imaju vlastitu proizvodnju te žele njome upravljati, naš komercijalni sustav omogućava izvršavanje svih poslovnih aktivnosti vezanih uz proizvodnju i vođenje skladišta repromaterijala odnosno gotovih proizvoda.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u proizvodnom okruženju obilježavaju:

 • Klasifikacija robe
 • Inventure skladišta gotovih proizvoda i materijala
 • Izrada radnih naloga sa i bez normativa
 • Izrada kalkulacija po radnim nalozima
 • Obračun proizvodnje po mjestima troška odnosno proizvodnim linijama
 • Mogućnost integracije s eksternim sustavima (programski sustavi trećih strana)

XC Komercijalno za ugostiteljstvo

Za ugostitelje (restorane, kafiće, slastičarnice i sl.) koji trebaju upravljati vlastitim skladištem robe (namirnica), kroz XC Komercijalno mogu se odraditi sve komercijalne poslovne aktivnosti potrebne za uspješno upravljanje ugostiteljskim objektom.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u okruženju ugostiteljstva obilježavaju:

 • Klasifikacija robe i usluga
 • Inventure skladišta robe (namirnica/repromaterijala i pića) s automatskom korekcijom stanja prema popisanom stanju
 • Nabava robe za potrebe ugostiteljskog objekta – upis kunskih i deviznih kalkulacija
 • Iniciranje nabave na osnovu plana i tekućih potreba – narudžbe prema dobavljaču na osnovi trenutnih zaliha i prometa u zadanom periodu
 • Formiranje prodajnih cijena
 • Automatsko skidanje sa stanja skladišta nakon izdanih računa u povezanom maloprodajnom sustavom Fast POS
 • Normiranje menija (jelovnika) i dr. prehrambenih proizvoda
 • Izrada radnih naloga na osnovu dnevnog prometa u svrhu razduženja skladišta robe odnosno repromaterijala
 • Praćenje zaliha prema odgovarajućoj metodi
 • Napredni izvještajni sustav

XC Komercijalno za servisno-uslužne djelatnosti

Za servisno-uslužna poduzeća koja trebaju upravljati skladištem rezervnih dijelova i naplaćivati svoj rad putem radnih naloga, komercijalni sustav XC omogućava efikasno i jednostavno svakodnevno ispunjavanje radnih obveza djelatnika i uspješno upravljanje servisno-uslužnim centrom.

Osnovne funkcionalnosti XC Komercijalnog u servisno-uslužnom okruženju:

 • Klasifikacija robe (rezervnih dijelova) i usluga
 • Inventure skladišta robe s automatskom korekcijom stanja prema popisanom stanju
 • Nabava robe (dijelova) uz upis kunskih i deviznih kalkulacija, na osnovi plana ili tekućih potreba
 • Izrada servisnih radnih naloga na temelju kojih se generiraju računi
 • Automatsko umanjivanje količine rezervnih dijelova sa stanja skladišta nakon izdanih računa
 • Praćenje zaliha prema odgovarajućoj metodi
 • Napredni izvještajni sustav

Za sve dodatne informacije ili prezentaciju programa, slobodno nas kontaktirajte.

Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).