Evidencija radnog vremena

Zbog raznih zakonskih promjena proteklih godina, vođenje evidencije radnog vremena zaposlenika vrlo je aktivno pitanje u poslovnim krugovima. U tim novim zakonskim regulativama, program za evidenciju radnog vremena pokazao se kao vrlo uspješno rješenje. Već 10 godina usavršavamo i prilagođavamo program ERV (Evidencija Radnog Vremena), kako bi korisnici imali što manje briga oko vođenja evidencije radnog vremena svojih zaposlenika.

ERV je prilagođen novom Pravilniku o radu i služi za evidenciju radnog vremena trajnih i privremenih djelatnika, kao i onih koji rade preko studentskih ili đačkih servisa. Omogućuje praćenje rada djelatnika kroz vrijeme i po odjelima putem automatskog unosa podataka o radnom vremenu kad se djelatnik prijavi ili odjavi na uređaju za evidenciju. To u praksi funkcionira na način da se djelatnici prijavljuju RFID (Radio-frequency identification) karticama ili čipovima pri dolasku te odjavljuje na isti način pri odlasku s posla, a podaci o vremenu prijave i odjave zapisuju se u program i predstavljaju njihovo radno vrijeme.

Aktualni podaci o radu pojedinog djelatnika mogu se vidjeti u realnom vremenu kroz program ili preko raznih izvještaja o radu čije uvjete definiraju korisnici programa. Izvještaji se vrlo lako ispisuju klikom na gumb, a zatim se mogu koristiti za obračun plaće i slične svrhe.

Funkcionalnosti programa

 • Pregled i unos podataka o djelatnicima (šifra, ime i prezime, OIB, odjel, interni broj RFID kartice ili čipa koji je identifikator djelatnika, poslovnica i dr.)
 • Unos podataka o planu prisutnosti na radu za sve djelatnike (planirani početak i kraj radnog dana, planirani izostanak i razlog (npr. službeni put), bolovanje, godišnji odmori, porodiljni i sl.)
 • Automatska dodjela plana prisutnosti na radu za odabrani period i za sve djelatnike uz označavanje vikenda i blagdana
 • Pregled djelatnika po datumu i točnom vremenu dolaska, prikaz nedolaska na posao, tko se još očekuje da će doći na posao te tko je na poslu i od kada
 • Mogućnost izmjene podataka o radu koji su uneseni u program prilikom prijave ili odjave (po potrebi)
 • Pregled djelatnika koji još nisu stigli na posao
 • Mogućnost kontrole prijava (prijave koje su zapisane u neuobičajeno vrijeme i prijave s greškama)
 • Prijenos podataka o radu djelatnika u program za obračun plaća – na temelju čega se radi obračun

Pregled funkcionalnosti programa

Plan rada

Na početnom ekranu programa prikazuje se plan rada svih djelatnika zajedno s njihovim matičnim podacima bitnim za evidenciju rada. Za svakog od njih može se napraviti osobni plan rada (radni dani, godišnji, bolovanja, planirani izostanci i sl.), mogu se vidjeti njihove zadnje prijave i odjave s posla te njihovi putni nalozi. Za svakog djelatnika se ujedno može ispisati plan rada za željeni vremenski period.

Prijave djelatnika

U kartici “Prijave djelatnika” može se vidjeti popis svih djelatnika zajedno s njihovim početkom i krajem rada na današnji dan te automatski izračun njihovog radnog vremena. U desnom dijelu ekrana, mogu se vidjeti svi djelatnici koji su trenutno na poslu zajedno s izračunom njihovog aktualnog radnog vremena na poslu za trenutni dan gledanja.

Prijenos u program za obračun plaća

Program za evidenciju radnog vremena potpuno je integriran s programom za obračun plaća. To znači da se kroz par klikova, podaci o radu djelatnika mogu prenijeti u drugi sustav, čime se uvelike pojednostavljuje proces obračuna plaća.

Matični podaci

U program se mogu unaprijed unijeti svi matični podaci poput: neradni dani, radne smjene, odjeli, grupe (kategorije) djelatnika i fond radnih sati po mjesecima.

Izvještaji

Kroz program mogu se isprintati razni izvještaji poput:

 • Prikaz dolazaka i odlazaka s posla za vremensko razdoblje za sve djelatnike ili po odabranom djelatniku
 • Šihterica po radniku i po radnim danima
 • Broj radnih dana i odrađenih sati s prekovremenim (mjesečni prikaz)
 • Prikaz zakašnjenja na posao za razdoblje i po djelatniku
 • Popis početka rada i izostanaka u razdoblju
 • Lista bolovanja, plaćenih dopusta i godišnjih odmora za razdoblje i po djelatniku

Kontrola prijava

Radi kontrole neispravnih prijava, grešaka u prijav

Uređaj za evidenciju radnog vremena

Uređaj je malog promjera i stane na zid ili bilo koju površinu kod ulaza u poslovni prostor (može se ugraditi izvan ili unutar poslovnog prostora). To je zapravo čitač kartica ili čipova koji funkcionira pomoću RFID (Radio Frequency Identification) tehnologije. Prislanjanjem kartice ili čipa na posebno naznačeno mjesto uređaja, korisnik se registrira u programu što znači da se zabilježe svi podaci vezani uz tu karticu ili čip za vrijeme registracije. To uključuje ime i prezime djelatnika, radno mjesto, vrijeme prijave ili odjave i dr.

Uređaj također podržava naprednije metode identifikacije poput skeniranja otisaka prstiju. Vrlo jednostavnom metodom stavljanja prsta na skener, brzo i učinkovito otisak se skenira, osoba identificira i podaci zapisuju u program, čime se pruža veća točnost identifikacije djelatnika i sprječava mogućnost prevare sustava, a time i poduzeća.

Tripodovi

U svrhu evidencije radnog vremena i kontrole ulazaka i dolazaka u postrojenja, dobro je razmisliti i o dodatnoj zaštiti koju mogu pružiti mehanički tripodovi, koji pružaju limitiranu blokadu prolaska bez pravovaljane kartice.

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno Vaš upit je uspješno poslan! Ubrzo će Vas kontaktirati djelatnik s odgovorom.
Neuspješno GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo prokušajte ponovno.