Fiskalizacija pratećih dokumenata

Obveza fiskalizacije pratećih dokumenata računa (ponuda, narudžbi i sl.) stupa na snagu od 01.04.2020. Fiskalizacija se provodi samo za one dokumente koji:

  • prethode računu
  • kada je izvjesno da će doći do isporuke proizvoda ili obavljanje usluge
  • kada je vrsta plaćanja gotovina ili kartice (sredstva koja se inače fiskaliziraju)
  • ako su na dokumentu jasno iskazane cijene proizvoda/usluga

Ukoliko imate potrebu fiskalizirati prateće dokumente na temelju potreba Vašeg poslovanja, također je potrebno urediti interni akt i prijaviti na ePoreznu oznaku novih fiskalnih dokumenata.

Pripremili smo potrebnu funkcionalnost fiskalizacije pratećih dokumenata u svim našim aplikacijama u kojima se mogu izdavati računi i drugi dokumenti, ali primjena te funkcionalnosti ovisi o potrebama svakog zasebnog korisnika.

Stoga, pozivamo sve naše korisnike, koji u praksi koriste i izdaju prateće dokumente računa, da ukoliko smatrate da je potrebno fiskalizirati iste, da nam se obratite kako bismo razmotrili specifičnosti Vašeg poslovanja te omogućili i prilagodili funkcionalnost naših aplikacijama prema novo-željenom konceptu rada.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima o ovoj temi: