Dovršena EMVS certifikacija

Europska organizacija za provjeru lijekova ima misiju spriječiti ulazak krivotvorenih lijekova u legalni opskrbni lanac, stavljajući u fokus zaštitu i povećanje sigurnosti pacijenata. U skladu s Direktivom EU o krivotvorenim lijekovima formiran je Europski sustav za provjeru lijekova (EMVS) koji osigurava provedbu funkcionalnog, sigurnog i troškovno učinkovitog sustava u cijeloj Europi.

Proizvođači mogu prenijeti jedinstvene identifikatore putem Europskog čvorišta, a provjera lijekova odvijat će se u Nacionalnim sustavima za verifikaciju lijekova (NMVS) – u Hrvatskoj je to HOPAL.

Integracijom našeg XC Vision sustava s EMVS i NMVS sustavom omogućeno je provjeravanje autentičnosti lijekova te slanje lijekova na uništenje. Distributer lijekova zaprima povrat robe, odnosno lijekova, koji su pred istekom ili s isteknutim rokom te šalje informaciju u EMVS/NMVS da je lijekovima s poslanim serijskim brojevima iz povratnice istekao rok te da će lijekovi biti uništeni (odnosno označavaju se za uništenje u NMVS sustavu).