Ugovori o djelu

Program za obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i drugih primanja

Aplikacija se temelji na funkcionalnosti programa za obračun plaće, ali djeluje zasebno i služi za obračun drugih dohodaka, autorskih honorara i ugovora o djelu. Podržava najnovije zahtjeve za obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, kao i svih ostalih primitaka od samostalnog i nesamostalnog rada.

Aplikacija se sastoji od 4 komponente – matičnih podataka, obračuna primitaka, listanja izvještaja i servisnih opcija. U program je uključen modul JOPPD obrasca koji se može koristiti i neovisno o samom obračunu i isplati primitaka.

Galerija slika programa

(Kliknite na sliku za pregled galerije)
Program za obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i drugih dohodaka

Funkcionalnosti

Matični podaci

U ovom dijelu programa nalaze se podaci koje je potrebno definirati prije samog obračuna primitaka. U tu kategoriju spadaju područni uredi (popunjavaju se podaci za obračun poreza, kao i podaci za ispis virmana), poslovne banke (za isplatu primitaka), poslovne jedinice, vrste primitaka (opis primitka, kao i stope doprinosa) i na kraju primatelji isplata.

Obračun/izmjena primitaka

Dio programa u kojem se vrši obračun primitaka. Prilikom samog obračuna, program povlači obračunske podatke iz matičnih podataka no moguće ih je promijeniti i u toku rada. Primitak je moguće obračunati po neto i po bruto principu. Ukoliko dođe do greške u obračunu ili do potrebe izmjene iznosa, moguće je ispraviti obračun.

Izvještaji

Izvještaji su podijeljeni na dvije cjeline: tekući izvještaji (listanja za aktualne obračune) i statistiku (prijava poreza i ID1 obrazac). U tekuće izvještaje uključeni su isplatni listići, virmani poreza, isplata doprinosa, dnevna rekapitulacija i JOPPD obrazac s pripadajućim opcijama.

Servis

U ovom dijelu programa moguće je otvoriti novog korisnika aplikacije (pravnu osobu koja isplaćuje primitke) ili otvoriti novu radnu godinu za postojećeg korisnika. Također se može izvršiti ispravak podataka pravne osobe kao i indeksiranje tablica.

Nalog za isplatu

Nalog za isplatu

Isplata

Spisak isplata

Potvrda

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu

Za sve dodatne informacije ili prezentaciju programa, slobodno nas kontaktirajte.

Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).