Programska rješenja za Vas

Evidencija radnog vremena

Program za evidenciju radnog vremena djelatnika (ERV)

Program za evidenciju radnog vremena

Zbog raznih zakonskih promjena proteklih godina, vođenje evidencije radnog vremena zaposlenika vrlo je aktivno pitanje u poslovnim krugovima. U tim novim zakonskim regulativama, program za evidenciju radnog vremena pokazao se kao vrlo uspješno rješenje. Već 10 godina usavršavamo i prilagođavamo program ERV (Evidencija Radnog Vremena), kako bi korisnici imali što manje briga oko vođenja evidencije radnog vremena svojih zaposlenika.

ERV je prilagođen novom Pravilniku o radu i služi za evidenciju radnog vremena trajnih i privremenih djelatnika, kao i onih koji rade preko studentskih ili đačkih servisa. Omogućuje praćenje rada djelatnika po danima, satima i odjelima kroz automatski unos podataka o radnom vremenu kad se djelatnik prijavi ili odjavi na uređaju za evidenciju. Djelatnik se prijavljuje RFID (Radio-frequency identification) karticom ili čipom pri dolasku te odjavljuje na isti način pri odlasku s posla, a podaci o vremenu prijave i odjave zapisuju se u program i predstavljaju radno vrijeme zaposlenika.

Aktualni podaci o radu pojedinog djelatnika mogu se vidjeti u živo kroz program ili preko raznih izvještaja o radu čije uvjete definiraju korisnici programa. Izvještaji se vrlo lako ispisuju klikom na gumb, a zatim se mogu koristiti za obračun plaće i slične svrhe. Podaci na izvještajima najčešće obuhvačaju: popis prekovremenih sati, rad nedjeljom i blagdanima, sate bolovanja, porodiljne dopuste, plaćene ili neplaćene dopuste, seminare, sate godišnjeg odmora i dr.

Osnovne funkcionalnosti programa

 • Unos podataka o djelatnicima (šifra, ime i prezime, interni broj djelatnika za raspoznavanje u sustavu koji se koristiti za prijavu i odjavu, poslovnica, grad, županija i dr.)
 • Unos podataka o planu prisutnosti na radu za sve djelatnike (početak rada, kraj rada, planirani izostanak i razlog (npr. službeni put), bolovanje, godišnji odmori, porodiljni i sl.)
 • Automatska dodjela plana prisutnosti na radu za sve djelatnike, označavanje nedjelja i blagdana
 • Pregled djelatnika po datumu i točnom vremenu dolaska, prikaz nedolaska na posao, tko se još očekuje da će doći na posao te tko je na poslu i od kada
 • Mogućnost izmjene podataka koji su uneseni u program prilikom prijave ili odjave (po potrebi)

Detaljni pregled funkcija programa

Plan rada

Na početnom ekranu programa mogu se vidjeti svi zaposlenici firme zajedno s njihovim matičnim podacima te se za svakog djelatnika može napraviti osobni plan rada (radni dani, godišnji, bolovanja, planirani izostanci i sl.)

Plan rada

Prijave djelatnika

U kartici “Prijave djelatnika” može se vidjeti popis svih djelatnika zajedno s njihovim početkom i krajem rada na današnji dan te njihov automatski izračun radnog vremena. Na desnom kraju istog ekrana, mogu se vidjeti svi djelatnici koji su trenutno na poslu.

Prijave djelatnika

Prijenos u program za obračun plaća

Program za evidenciju radnog vremena potpuno je integriran s programom za obračun plaća. To znači da se kroz par klikova, podaci o radu djelatnika mogu prenijeti u program za obračun plaća, čime se uvelike pojednostavljuje obračun.

Prijenos u plaću

Matični podaci

U program se mogu unaprijed unijeti svi matični podaci poput: neradni dani, radne smjene, grupe (kategorije) djelatnika i fond sati po mjesecima.

Matični podaci - Neradni dani

Izvještaji

Kroz program mogu se isprintati i razni izvještaji poput:

 • Prikaz dolaska i odlaska s posla za vremensko razdoblje i/ili po djelatniku
 • Broj radnih dana i odrađenih sati s prekovremenim (mjesečni prikaz)
 • Prikaz zakašnjenja na posao u razdoblju i po djelatniku
 • Popis početka rada i izostanaka u razdoblju
 • Popis godišnjih odmora u razdoblju i po djelatniku
 • Mogućnost popravka krivo unesenih podataka (npr. djelatnici s više prijava nego odjava)
Izvještaji

Uređaj za evidenciju radnog vremena

Uređaj za evidenciju radnog vremena

Uređaj je malog promjera i stane na zid ili bilo koju površinu kod ulaza u poslovni prostor (može se ugraditi izvan ili unutar poslovnog prostora). To je zapravo čitač kartica ili čipova koji funkcionira pomoću RFID (Radio Frequency Identification) tehnologije. Prislanjanjem kartice ili čipa na posebno naznačeno mjesto uređaja, korisnik se registrira u programu što znači da se zabilježe svi podaci vezani uz tu karticu ili čip za vrijeme registracije.

Podaci koji se zapisuju uključuju ime i prezime osobe, radno mjesto, vrijeme prijave ili odjave i dr., a svi podaci vidljivi su u programu te se mogu filtrirati prema više kriterija, poput vremenskog perioda, djelatnika, radnog mjesta i sl.

Uređaj također podržava naprednije metode identifikacije poput skeniranja otiska prsta. Vrlo jednostavnom metodom stavljanja prsta na skener, brzo i učinkovito se otisak skenira, osoba identificira i podaci zapisuju u program, čime se pruža veća točnost identifikacije djelatnika i sprječava mogućnost prevare sustava.

Tripodovi

U svrhu evidencije radnog vremena i kontrole ulazaka i dolazaka u postrojenja, dobro je razmisliti i o dodatnoj zaštiti koju mogu pružiti mehanički tripodovi koji pružaju limitiranu blokadu prolaska bez pravovaljane kartice.

Za sve dodatne informacije ili prezentaciju programa, slobodno nas kontaktirajte.

Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).