Putni nalozi

Aplikacija služi za brzu i transparentnu izradu, evidenciju, odobravanje i obračun putnih naloga. Funkcionira online, tako da je dostupna svim djelatnicima i ovlaštenim osobama preko Interneta – može joj se pristupiti s udaljenih lokacija preko bilo kojeg uređaja koji ima vezu s Internetom (PC, laptop, tablet ili mobitel).

Nalozi se mogu izraditi od strane ovlaštenog administratora u centrali firme ili od svakog djelatnika (putnika) zasebno. U slučaju samostalne izrade naloga, oni se odobravaju naknadno od strane ovlaštene osobe.

Program je pogodan za firme u kojima djelatnici učestalo putuju te zbog dinamike posla trebaju moći samostalno otvoriti putne naloge izvan firme. U takvim situacijama djelatnici izrađuju putne naloge za sebe s bilo koje udaljene lokacije, pristupanjem aplikaciji preko Internet preglednika, a nalozi se zatim prosljeđuju ovlaštenom administratoru na odobrenje nakon čega se nalog dalje obrađuje (obračunava, isplaćuje i knjiži).

Osnovne funkcije programa

 • evidencija djelatnika, dnevnica, cijene goriva i relacija u zemlji i inozemstvu
 • evidencija službenih i privatnih vozila
 • unos, evidentiranje i ispis putnih naloga
 • neograničeni unos destinacija i vrsta troškova
 • mogućnost generiranja novog putnog naloga iz postojećih
 • lagani ispravci podataka na kreiranim nalozima
 • obračun putnog naloga u zemlji i inozemstvu uz ispis obračuna
 • obračun loko vožnje
 • kvalitetni i pouzdani mjesečni izvještaji

Korisnička prava i ovlaštenja

Prijavom u program, korisnik na temelju unaprijed određenih ovlasti ima pristup specifičnim funkcijama programa. To uključuje otvaranje novih putnih naloga, provjeru i ispravke naloga, njihovo odobravanje te elektronsku ovjeru za plaćanje.

Postoji 10 razina ovlaštenja u sustavu, a ovdje ćemo opisati samo najvažnije tj. najčešće korištene:

 • Razina 3 vidi samo svoje putne naloge
 • Razina 7 vidi svoje odjeljenje i može raditi naloge do statusa “evidentiran” (unos naloga, destinacija, troškova). Uz to, ne vidi SEPA XML – pripremu zbrojnog naloga za plaćanje obračuna naloga
 • Razina 8 vidi sva odjeljenja, ali ne može promijeniti status obračuna u “odobren” i “likvidiran”, već može samo evidentirati nalog za sve djelatnike
 • Razina 9 vidi sve naloge i može izvršiti obračun odnosno postaviti status “likvidiran” (završen) za obračun
 • Razina 10 odobrava naloge (odobrava akontaciju i nalog za put), nakon toga voditelji odjela ili cijele ustanove mogu uputiti djelatnika na put i ispisati putni nalog. Također, operater s ovom razinom ovlaštenja može generirati i sačuvati SEPA XML datoteku koji je pogodan za plaćanje kroz Internet bankarstvo (zbrojni nalog za isplatu)

Demo Web putni nalozi

Radi jednostavnije prezentacije programa, pripremljena je demo verzija, koju možete pregledati i isprobati ovdje:

Za ulazak u program koristite podatke za prijavu:

 • Korisničko ime: info10
 • Lozinka: info10

Korisnik info10 ima administratorska prava za rad u Putnim nalozima – što znači da može izraditi, pregledati, uređivati i odobravati putne naloge, kao i generirati SEPA XML datoteku za zbrojni nalog obračuna.

No ako Vam nije do samostalnog “klikanja” po programu kroz demo, detaljnije se može pročitati i vidjeti kroz galeriju slika ispod.

Pregled funkcionalnosti programa

Pregled putnih naloga

Na početnom ekranu, nakon prijave korisnika, može se vidjeti pregled svih putnih naloga za odabrani vremenski raspon. Radi jednostavnosti pronalaska željenog naloga i filtriranja naloga po statusu, datumu i nazivu djelatnika, postavljen je jednostavni sustav filtriranja.

U pregledu naloga, mogu se vidjeti i njihovi statusi. Oni mogu biti: evidentiran, provjeren, odobren i likvidiran. Posebno je posvećena pažnja ovlastima prijavljenog djelatnika u pogledu na radu s nalozima i njihovom statusu. Time svaka osoba koja ima pristup programu, može raditi do zadane razine statusa prema svojim ovlastima. Npr. djelatnik “operativac” izradi putni nalog i dodjeljuje mu status “evidentiran”. Ako djelatnik nema ovlasti, ne može nalog prenijeti u status “odobren” ili “likvidiran”, već to može jedino ovlaštena administrativna osoba. Ovlasti korisnika su maksimalno razrađene i po odvojenim poslovnim jedinicama.

Izrada i ispis putnih naloga

U ovoj kartici se unose svi matični podaci putnog naloga. Vrijeme dolaska i polaska je detaljno razrađeno u jedinicama do 5min, npr. 10:35, 10:40, 10:45 itd. Većina opcija u matičnim podacima unaprijed se definiraju od strane administratora i prema standardnoj poslovnoj praksi firme.

Obračun putnih naloga

Proces obračuna putnih naloga kreće od unosa svih destinacija na kojem je djelatnik bio uz unos dnevnice. Nalog može sadržavati više od jedne destinacije, a one mogu biti lokalne, međugradske ili inozemne. Za svaku destinaciju upisuje se vozilo, polazište, procijenjena kilometraža, cijena po kilometru, dnevnica i dr. podaci.

Sljedeći korak u obračunu je dodavanje svih troškova puta. To su najčešće preddefinirane stavke koje se mogu dodati na “klik”, poput npr. cestarina, gorivo, trajektni prijevoz i slične unaprijed definirane vrijednosti prema standardu poslovanja firme.

Izvještaji puta se također unaprijed definiraju od administratora programa prema standardnoj praksi firme. Ponuđeni su na odabir, a funkcioniraju automatski na način da dinamično učitavaju preddefinirane podatke u nalog.

Uz svaki putni nalog mogu se dodati razni dokumenti koji su sastavni dio naloga. To su prvenstveno računi smještaja, cestarina, goriva i sl.

U kartici za obračun vrši se finalno određivanje status naloga i unos ukupnog iznosa koji će se isplatiti djelatniku.

SEPA transferi

Pregled SEPA transfera, izrada novog SEPA zapisa i preuzimanje SEPA XML datoteke za provođenje terećenja računa platitelja, a koju inicira primatelj plaćanja temeljem suglasnosti koju mu je dao platitelj.

Izvještaji i matični podaci

Svi dostupni izvještaji za putne naloge.

Svi matični podaci u sustavu mogu se vrlo lako dodati, promijeniti ili ukloniti.

Automatsko knjiženje u knjigovodstvo

Svaki nalog nakon odobrenja i likvidiranja automatski se prenosi u odgovarajuća konta za knjigovodstvene potrebe.

* Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).

Zainteresirani ste za ovaj program? Pošaljite upit

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Oni se neće zapisivati/pohranjivati osim ako iz upita ne proizađe potreba za slanjem ponude ili daljnje suradnje. Vaši privatni podaci ne dijele se s trećim stranama.
Uspješno

Vaš upit je uspješno poslan!

Možete očekivati odgovor u najkraćem mogućem roku (unutar 24h).

Neuspješno

GREŠKA! Upit nije poslan!

Molimo prokušajte ponovno kasnije ili nas direktno kontaktirajte.