Programska rješenja za Vas

MCS Eduka

Programski sustav za visoke škole i fakultete

MCS Eduka programski je sustav namijenjen fakultetima i visokim školama. Sustav je razvijen za povećanje efikasnosti u edukacijskim ustanovama. Sastoji se od više modula koji u skladnom radu čine programski sustav. U to su uključeni MisIntranet – sustav za upravljanje fakultetom/visokom školom, Studomat – sustav za studente za prijavu ispita, upise na studije i kolegije, prijave diplomskih/završnih radova te Profesorski modul – sustav za komunikaciju između profesora, studenata i djelatnika fakulteta.

Sustav obuhvaća više skupina korisnika: studente, profesore, predavače, administraciju, informatičare, službu za podršku te upravljačku strukturu, roditelje, vanjske suradnike i sponzore školovanja. Sve navedene skupine korisnika imaju hijerarhijski pristup do podataka te obavljaju poslove prema svojim ovlaštenjima s bilo kojeg mjesta u mreži ili s udaljene lokacije.

Sustav obuhvaća sljedeće skupine podataka i aktivnosti:

 • Polaznici
 • Predavači
 • Nastavni predmeti
 • Termini odvijanja nastave
 • Ispiti
 • Prijemni
 • Administracija i menadžment edukacijske ustanove
 • Planiranje
 • Analiza
 • Veza prema knjigovodstvu
 • Autorski honorari
 • Opći podaci o poslovnom i obrazovnom okruženju, gradovima, poštanskim brojevima i sl.

Polaznik/predavač prijavljuje se u sustav unosom dobivenog korisničkog imena i lozinke. Sustavu se može pristupati i preko Interneta, dakle s bilo kojeg mjesta (fakultet, posao, doma ili sl.).

Funkcionalnosti programa

 • Upis polaznika na nastavni program preko Interneta
 • Provođenje svih financijskih poslova vezanih uz upis (ugovor, plaćanje, račun)
 • Mogućnost informiranja o nastavnom programu preko Internet stranice
 • Slanje sms poruka s obavijestima različitog tipa (novosti, vijesti, promjena rasporeda)
 • Formiranje matične knjige polaznika
 • Evidencija prisutnosti na nastavi, izostanci i ocjene
 • Izdavanje potvrda, svjedodžbi i drugih izvještaja
 • Obračun autorskih honorara i plaća prema postavljenim parametrima

Ispitni postupak

 • Prijave/odjave ispita
 • Potpis predavača
 • Evidencija izlazaka na ispit
 • Unos ocjene
Prijava i odjava ispita

Evidencija nastave

 • Evidencija nastave: redovna nastava, dopunska nastava, eksterna nastava, zamjene i sl.
 • Iz evidencije nastave se rade izvještaji o honorarima predavača
 • Evidencija prisutnosti na nastavi (ukoliko student nije zadovoljio određeni postotak prisutnosti na nastavu nije u mogućnosti pristupiti ispitu)
Evidencija nastave

Hijerarhijski organizirana komunikacija između korisnika sustava

 • Sustav poruka na razini: student – predavač – administracija – menadžment
 • Sustav obavijesti – jednosmjerna komunikacija preko koje administracija i predavači mogu slati obavijesti prema polazniku nastave
 Web poruke i obavijesti

Administriranje obrazovnog procesa (od prijave do diplome)

 • Prijava
 • Evidentiranje obrazovnih razdoblja
 • Status upisanih
 • Generiranje ugovora
 • Praćenje nastave
 • Ispitni postupak
 • Zaključivanje ocjena

Nadzor financijskih obaveza

Obrazovnom procesu mogu prisustvovati samo polaznici koji su podmirili svoje financijske obveze.

Rezervacija prostora i opreme

Raspored po učionicama i prostorijama, prikaz slobodnih prostorija za izvanredno korištenje (npr. dopunska nastava) te rezervacija nastavnih pomagala (projektori, TV i sl.)

Raspored nastave

 • Sustav ima mogućnost generiranja rasporeda na više razina. Svaki polaznik i predavač ima svoj individualni raspored ovisno o terminu u kojim se vrši nastava (jutarnji, podnevni, večernji), ovisno o jezičnoj skupini kojoj pripada, ovisno o polazničkoj grupi ili klasifikaciji (1. stupanj, 2. stupanj i sl.)
 • Rasporedi se generiraju za cijelu nastavnu godinu ili obrazovna razdoblja, semestralno ili tjedno
Raspored

Obvezne i redovite ankete

 • Ankete mogu biti obvezne i redovite, a aktiviraju se periodično ili prema potrebi korisnika. Anketa može biti aktivirana npr. za izbor izbornog kolegija, ocjenjivanje predavača i kolegija, odabir kluba u kojem bi se održala brucošijada i sl.
 • Rezultati ankete su numerički i grafički prikazani te su dostupni unaprijed određenim skupinama korisnika sustava (administratorima ankete ili drugim pojedincima)

Polaznici obrazovnog procesa

 • Upisani predmeti po polaznicima i obrazovnim razdobljima
 • Detaljna podjela po obrazovnim razdobljima
 • Evidencija pohađanja stručne prakse
 • Prijava/odjava ispita putem Internet obrasca
 • Evaluacija predavača putem Internet obrasca
 • Evidencija ispita i ocjena

Seminari

 • Prijava/odjava na seminare putem Internet obrasca
 • Evaluacija seminara putem Internet obrasca

Izvještaji

 • Informacije o prijavljenim/odjavljenim ispitima
 • Detaljna evidencija pohađanja nastave
 • Stanje financijskih obaveza prema školi
 • Raspored predavanja po semestrima
 • Popis položenih/nepoloženih kolegija s ocjenama, prikazom prosjeka te potpisima
 • Lista prijava na izvannastavne i nastavne aktivnosti ponuđene preko sustava

Obrasci

 • Predani ugovori (lista potpisanih ugovora između korisnika sustava i škole)
 • Primjer popunjene uplatnice (prikaz naloga za plaćanje HUB)

Ispitni rokovi

Prijava/odjava ispitnog roka (prikazuju se kolegiji na koje se student trenutno može prijaviti/odjaviti)

Poruke

 • Nova poruka
 • Slanje tekstualne poruke akademskog/neakademskog sadržaja
 • Prikaz arhive primljenih/poslanih poruka

Obavijesti

 • Primljene obavijesti
 • Obvezujuće obavijesti

Ankete

Grafički i numerički prikaz rezultata proteklih anketa.

Ostalo

 • Promjena lozinke (forma za promjenu lozinke za ulaz u sustav)
 • Dokumenti (lista dokumenata za download: npr. nastavni materijali po funkcionalnim kategorijama, nove odredbe Ustanove i sl.)

Hardverski i sistemski preduvjeti

Navedeni programi mogu se implementirati na Windows 2008 server ili novijoj platformi sa MS SQL Server relacijskom bazom podataka. Memorijska snaga servera treba biti 4 GB RAM-a, a radnih stanica min 2GB RAM-a na Windows 7 ili novijoj platformi.

Održavanje

Po isteku garancije u trajanju od 3 mjeseca, ugovara se paušalno održavanje programa koje uključuje zakonske promjene u poslovanju i podršku u radu. Cijena takvog održavanja određuje se na bazi broja instalacija na serveru i na radnim stanicama, kao i na osnovu složenosti poslovanja koje podržava rad našeg programa.

Svi detalji oko informatizacije definiraju se potpisom ugovora koji predstavlja osnovu za izvršenje dogovorenih poslova.

Reference:

Naš program uspješno smo instalirali u privatnim visokim školama:

 • Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta – ZŠEM
 • Učilište za popularnu i jazz glazbu

Moduli studomata

Prijava i odjava ispita

Omogućuje studentu prijavu i odjavu ispita sukladno definiranim pravilima te pregled prijavljenih ispita

Prijava izbornih predmeta

U predviđenim periodima i s određenim kvotama, studentima se omogućuje prijava izbornih predmeta za narednu akademsku godinu

Prikaz važnih obavijesti

Obavijesti koje su važne polazniku se prikazuju pri ulasku u Studomat i bilježi se njihova pročitanost

Razmjena web poruka

Studenti mogu slati i primati web poruke međusobno te prema referadi i profesorima

Raspored

Vizualni prikaz termina studenta u obliku rokovnika s mogućnošću filtriranja po datumima i vrsti nastave

Ispunjavanje anketa

Ankete predviđene za studentsko ispunjavanje na temu kolegija, profesora ili cijeloga fakulteta, prikazuju se pri ulasku u Studomat

Knjižnica

Pregled dostupnih publikacija u knjižnici uz mogućnost predbilježbe za dostupna izdanja

Preuzimanje dokumenata

Modul sa strukturom mape studentima omogućuje preuzimanje datoteka koje postavljaju profesori i administracija (plan nastave, nastavni materijali i sl.)

Izvještaji

 • Moj indeks: prikaz upisanih kolegija, ocjena, broja polaganja i zabrana izlaska
 • Prijavljeni rokovi: popis prijavljenih ispitnih rokova
 • Redovitost pohađanja: detaljni prikaz pohađanja termina nastave s mogućnošću filtriranja po periodima, kolegijima i vrsti nastave
 • Financijske obveze: lista uplata školarine s iznosima i datumima uplata

Profil

Ažuriranje kontakt podataka i postavki profila

Portal za profesore

Portal za profesore je web aplikacija koja obuhvaća više funkcionalnosti u sustavu koje su dostupne profesorima.

Evidencija nastave

 • Unos rokova nastave: evidencija održane nastave, pohađanja polaznika i ocjena ispitnih rokova
 • Unos potpisa/zaključne ocjene: evidencija završnih ocjena, zabrana izlazaka i potpisa

Razmjena web poruka

Profesori mogu slati i primati web poruke međusobno te prema referadi i studentima.

Uvid u ankete

Tablični prikaz rezultata anketa kolegija/profesora po odgovorima i postocima.

Raspored

Vizualni prikaz termina profesora u obliku rokovnika s mogućnošću filtriranja po datumima i vrsti nastave.

Postavljanje i preuzimanje dokumenata

Modul sa strukturom mape, profesorima omogućuje dodavanje i preuzimanje datoteka (planovi nastave, nastavni materijali i sl.)

Izvještaji

 • Termini: lista termina nastave i polaznika uz mogućnost filtriranja po periodu, vrsti nastave i kolegijima
 • Satna lista: lista održane nastave u periodu s ukupnim brojem sati i iznosima satnice
 • Redovitost studenata: detaljni prikaz prisutnosti studenata na nastavi s filtrima po akademskim godinama, kolegijima, vrsti nastave i polaznicima

Administracija

Administrativni dio sustava obuhvaća sljedeće funkcionalnosti:

Operateri

Lista operatera s mogućnošću dodjele razine prava i evidencijom pristupa aplikaciji.

Postavljanje i preuzimanje dokumenata

Modul sa strukturom mape, administraciji omogućuje dodavanje i preuzimanje datoteka (planovi nastave, nastavni materijali i sl.) te definiranja mape s pravima.

Razmjena web poruka

Administracija može slati i primati web poruke prema profesorima i studentima te postavljati važne obavijesti.

Knjižnica

Pregled dostupnih publikacija u knjižnici i lista predbilježbi/posudbi

Uvid u ankete

Tablični prikaz rezultata anketa kolegija/profesora po odgovorima i postocima.

Za sve dodatne informacije ili prezentaciju programa, slobodno nas kontaktirajte.

Cijena programa na upit (ovisi o više faktora poput veličine poslovnog sustava naručitelja).