Programska rješenja za Vas

Programi

Kao firma s preko 25 godina dugom tradicijom i opširnim iskustvom u razvoju programskih sustava, proizveli smo brojna tehnološki napredna programska rješenja za male, srednje i veće poduzetnike te obrazovne i javne ustanove.

Programska rješenja razvijaju se u raznim oblicima i s različitim namjenama, ali uvijek imaju ključnu ulogu u poslovnom procesu korisnika na način da povećavaju efikasnost i pojednostavljuju aktivnosti djelatnika u svakodnevnom radu.

Kroz dugogodišnji razvoj, napravili smo više desktop, web i mobilnih programa, od manjih aplikacija koje imaju specifičnu namjenu, do većih programskih sustava koji podržavaju poslovnu logiku cjelokupnog poslovanja većih firmi ili ustanova.

Ispod možete pročitati u kratko o svakom programskom sustavu ili aplikaciji.

Programska rješenja u našoj ponudi

XC Vision programski sustav

ERP sustav

Programski sustav XC Vision je ERP (enterprise resource planning) poslovno-informacijski sustav za komercijalno-skladišno i financijsko poslovanje. Sastoji se od više komponenti (modula) te kao cjelokupno ERP rješenje namijenjen je srednjim i velikim kompanijama, dok su se zasebni moduli pokazali kao odlična rješenja za mala poduzeća u svojim specifičnim segmentima poslovanja.

XC Knjigovodstvo je osnovni modul programskog paketa XC Vision koja predstavlja cjelokupni knjigovodstveni sustav. Program je u potpunosti u skladu s Hrvatskim zakonodavstvom i ispunjava sve obveze prema menadžmentu firme. Često se koristi u knjigovodstvenim servisima i firmama koje žele samostalno voditi svoje knjigovodstvo.

XC Komercijalno je također osnovni modul programskog paketa XC Vision, no može funkcionirati samostalno kao program za komercijalno poslovanje. To je program koji omogućuje korisnicima evidenciju nabave, vođenje skladišta i upravljanje prodajom. Skladišta mogu biti maloprodajna i veleprodajna dok je program u potpunosti usklađen sa zakonom o fiskalizaciji.

Program XC CRM namijenjen je vođenju interne baze klijenata. Kroz program korisnik može upravljati odnosima sa svojim kupcima i svim poslovnim aktivnostima koje to uključuje, poput slanja ponuda, evidencija ugovora, upravljanje radnim zadacima svojih djelatnika, povezivanje radnih zadataka s klijentima, fakturiranje poslova, evidencija i slanje newslettera te vođenje call centra.

XC Light je poslovna aplikacija za upravljanje osnovnim sredstvima – materijalnim, nematerijalnim i osnovnim sredstvima u obliku novca ili potraživanja.

XC DMS programski sustav

Programsko rješenje za distributere i servisere vozila

XC DMS specijalizirani je poslovni sustav prilagođen zahtjevima i poslovanju auto kuća, salona i servisera vozila. Integriran je sa XC Vision programskim paketom ili njegovim pojedinim modulima te djeluje kao sustav povezanih aplikacija: XC Vision, Auto salon, Servis vozila i MCS izvještaji te razni web servisi i aplikacije poput Online naručivanje vozila na servis, Prijenos vozila iz DMS sustava na Njuškalo kao oglase ili na web stranicu auto kuće.

Program Auto Salon namijenjen je svakodnevnom poslovanju auto kuća i salona u prodaji i evidenciji vozila. Pomaže korisnicima u radnim aktivnostima usmjerenim prodaji i upravljanju rabljenim ili novim vozilima koja su u salonu, na skladištu, u dolasku ili odlasku.

Program omogućuje korisniku vođenje servisa vozila što podrazumijeva upravljanje radnim nalozima, kontakt informacijama stranaka, informacijama o vozilu, najavama na servis i sl. Program se može integrirati sa sustavom za online naručivanje stranaka na servis (kroz web stranicu distributera).

MCS izvještaji su izvještajni sustav namijenjen menadžmentu firma (pogotovo većih kompanija) kojima su vrlo značajni kvalitetni i brzi statistički i analitički podaci o njihovom poslovanju. Svi izvještaji mogu se izvesti u Excel za daljnju obradu te ih se može dobiti u grafičkom obliku.

Tijekom godina razvoja DMS sustava, napravljene su razne Web integracije između DMS-a i raznih Web stranica i portala. Online naručivanje vozila na servis – kroz ovakav sustav, stranke se registriraju na Web stranici servisera i mogu se kroz nekoliko klikova prijaviti na servis svog vozila. Online naručivanje dijelova – omogućava kupcima direktnu kupnju novih i zamjenskih dijelova preko Web stranice. Prijenos vozila iz DMS sustava na Njuškalo – unosom podataka o vozilima u DMS sustav, ona se mogu prenijeti na Njuškalo u obliku oglasa (na ovaj način ne trebate ručno kreirati oglase konstantno, već se automatski događa prijenos podataka). Prijenos vozila na Web stranicu auto kuće – najčešće se na ovaj način prodaju rabljena vozila, no zapravo nema ograničenja u namjeni.

Maloprodajni sustav Fast POS

Brza prodaja i fiskalizacija uz mobilnost

Za potrebe maloprodaje na desktop i tablet kasama koje funkcioniraju na Windows operativnom sustavu, razvijen je program koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu u području maloprodaje. Fast POS pokriva potrebe blagajni u ugostiteljstvu, trgovinama, ljekarnama, buticima i drugim maloprodajnim lokacijama.

Za potrebe mobilnosti u ugostiteljstvu, razvijen je sustav za maloprodaju na mobilnim Android uređajima (tableti i pametni mobiteli), koji omogućava brzo zaprimanje i slanje narudžbi direktno za stolom gostiju. Idealno za veće i manje sustave ugostitelja.

Maloprodajni sustav s povezanim komercijalno-skladišnim modulom. Idealna kombinacija za korisnike koji, uz prodaju, žele voditi evidenciju stanja artikala na skladištu.

Sustavi za evidenciju

Evidencija putnih naloga, djelatnika i radnog vremena

Program Putni nalozi omogućuje jednostavnu evidenciju, ispis i upravljanje putnim nalozima te prijenos podataka iz programa u blagajnu.

Aplikacija je prilagođena novom Zakonu o radu i služi za evidenciju radnog vremena aktivnih i privremenih djelatnika, kao i djelatnika koji rade preko studentskih ili učeničkih servisa.

Program omogućava detaljnu evidenciju i pregled matičnih i drugih važnih podataka o djelatnicima ustanove ili kompanije. Evidencija djelatnika omogućava brzo i lako generiranje preko 20 ključnih izvještaja od matične knjige zaposlenika i organizacijskog ustroja do raznih statističkih i drugih izvještaja.

Programi za obračun dohodaka

Obračun plaće, ugovori o djelu i izrada JOPPD obrasca

Program Plaća omogućava efikasan i brz obračun plaće na bazi bruto ili neto vrijednosti boda za period čiji početak i kraj određuje korisnik uz puno uvažavanje važećeg akta poduzeća i zakonskih propisa.

Aplikacija služi za obračun drugih dohodaka, autorskih honorara i ugovora o djelu te podržava najnovije zahtjeve za obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, kao i svih ostalih primitaka od samostalnog i nesamostalnog rada.

Aplikacija je namijenjena za programsko ispunjavanje JOPPD obrasca. Obrazac je izvještaj o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Aplikacija omogućava preuzimanje podataka iz drugih izvora (npr. knjigovodstvenih programa) i ispravno uređivanje podataka prema pravilima za izradu JOPPD obrasca.

Nakon prijema podataka moguće je dobiti sve potrebne izvještaje i datoteke u XML formatu za predaju JOPPD-a u FINA-u.

Specijalizirani programi

Za državne uprave i ustanove

Programsko rješenje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika. Sustav je namijenjen korisnicima državnog proračuna u svrhu informatizacije i postizanja ureda bez papira.

Program za upravljanje poslovima upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Pruža uvid u sve predmete zaprimljene kroz pisarnicu i vezan je uz urudžbeni zapisnik i klase koje se odnose na građevinske i lokacijske dozvole.

Zdravstvo

Poliklinike i ordinacije

Program namijenjen poliklinikama i ordinacijama za svakodnevno upravljanje pacijentima, doktorima i raspoloživima sobama u sklopu zdravstvene ustanove. MCS Ordinacija je dovoljno fleksibilna da se više različitih doktora, specijaliziranih u razna područja medicine, mogu služiti programom s jasnim razlikama u pristupu svojim pregledima. Program je namijenjen i za rad medicinskih sestara i tehničara koji su prvi stupanj kontakta između pacijenata i zdravstvene ustanove te spona između pacijenata i doktora.

Turizam

Hotelski informacijski sustav i sustav za privatne iznajmljivače

Programski sustav za hotele sastoji se od više naših programskih rješenja integriranih u jednu cjelinu. Takav sustav sadrži XC Vision za komercijalno-skladišno poslovanje i knjigovodstvo, eRecepciju za hotelsko recepcijsko poslovanje (zaprimanje i odjava gostiju, praćenje rezervacija i radova domaćinstva i dr.), Fast POS za blagajne u restoranima i kafićima (lobby bar) i MCS izvještaji za praćenje analitičkih podataka poslovanja hotela.

eRecepcija je web program namijenjen privatnim iznajmljivačima smještajnih jedinica (poput apartmana, vila, soba i sl.), a služi za prijem i odjavu gostiju, izradu i praćenje rezervacija, izdavanje računa, slanje prijava u Turističku zajednicu (integracijom s eVisitorom) te ima mogućnost ispisa raznih financijskih i drugih izvještaja povezanih s gostima.

Obrazovanje

Programski sustav za fakultete i visoke škole

MCS Eduka je moderni programski sustav za fakultete i visoke škole. Namijenjen je ubrzanju svakodnevnog rada referade, profesora, dekana i prodekana sa studentima. Sustav obuhvaća i web studomat platformu za direktnu online komunikaciju između studenata i profesora (prijava/odjava ispita, online upisi, prijava završnih/diplomskih radova, obavijesti i dr.).