Programska rješenja za Vas

Programi

Kao firma s preko 25 godina dugom tradicijom i opširnim iskustvom u razvoju programskih sustava, proizveli smo brojna tehnološki napredna programska rješenja za male, srednje i veće poduzetnike te obrazovne i javne ustanove.

Programska rješenja razvijaju se u raznim oblicima i s različitim namjenamana, ali uvijek imaju ključnu ulogu u poslovnom procesu korisnika na način da povećavaju efikasnost i pojednostavljaju aktivnosti djelatnika u svakodnevnom radu.

Kroz dugogodišnji razvoj, napravili smo više desktop, web i mobilnih programa, od manjih aplikacija koje imaju specifičnu namjenu, do većih programskih sustava koji podržavaju poslovnu logiku cjelokupnog poslovanja većih firmi ili ustanova.

Ispod možete pročitati u kratko o svakom programskom sustavu ili aplikaciji.

Programska rješenja:

XC Vision programski sustav

ERP sustav

XC Vision

Programski sustav XC Vision je ERP (enterprise resource planning) poslovno-informacijski sustav za komercijalno-skladišno i financijsko poslovanje. Sastoji se od više komponenti (modula) te kao cjelokupno ERP rješenje namijenjen je srednjim i velikim kompanijama, dok su se zasebni moduli pokazali kao odlična rješenja za mala poduzeća u svojim specifičnim segmentima poslovanja.

XC Knjigovodstvo

XC Knjigovodstvo je osnovni modul programskog paketa XC Vision koja predstavlja cjelokupni knjigovodstveni sustav. Program je u potpunosti u skladu s Hrvatskim zakonodavstvom i ispunjava sve obveze prema menadžmentu firme. Često se koristi u knjigovodstvenim servisima i firmama koje žele samostalno voditi svoje knjigovodstvo.

XC Komercijalno

XC Komercijalno je također osnovni modul programskog paketa XC Vision, no može funkcionirati samostalno kao program za komercijalno poslovanje. To je program koji omogućuje korisnicima evidenciju nabave, vođenje skladišta i upravljanje prodajom. Skladišta mogu biti maloprodajna i veleprodajna dok je program u potpunosti usklađen sa zakonom o fiskalizaciji.

XC CRM

Program XC CRM namijenjen je vođenju interne baze klijenata. Kroz program korisnik može upravljati odnosima sa svojim kupcima i svim poslovnim aktivnostima koje to uključuje, poput slanja ponuda, evidencija ugovora, upravljanje radnim zadacima svojih djelatnika, povezivanje radnih zadataka s klijentima, fakturiranje poslova, evidencija i slanje newslettera te vođenje call centra.

XC Light

XC Light je poslovna aplikacija za upravljanje osnovnim sredstvima – materijalnim, nematerijalnim i osnovnim sredstvima u obliku novca ili potraživanja.

XC DMS programski sustav

Programsko rješenje za distributere i servisere vozila

XC DMS

XC DMS specijalizirani je poslovni sustav prilagođen zahtjevima i poslovanju auto kuća, salona i servisera vozila. Integriran je sa XC Vision programskim paketom ili njegovim pojedinim modulima te djeluje kao sustav povezanih aplikacija: XC Vision, Auto salon, Servis vozila, Dealer CRM, Cjenik dijelova, Garancijski zahtjevi i MCS izvještaji te razni web servisi i aplikacije poput Online naručivanje vozila na servis, Prijenos vozila iz DMS sustava na Njuškalo kao oglase ili na web stranicu auto kuće.

Auto salon

Program Auto Salon namijenjen je svakodnevnom poslovanju auto kuća i salona u prodaji i evidenciji vozila. Pomaže korisnicima u radnim aktivnostima usmjerenim prodaji i upravljanju rabljenim ili novim vozilima koja su u salonu, na skladištu, u dolasku ili odlasku.

Dealer CRM

Program se temelji na prodajnim i marketinškim aktivnostima usmjerenim prema bazi podataka potencijalnih i postojećih kupaca iz koje se pokreću sve poslovne aktivnosti auto salona. Među bitnijim funkcionalnostima izdvaja se brza izrada ponuda i ugovora prema bilo kojoj postojećoj stranci ili novom potencijalnom kupcu. U programu se mogu pratiti svi podaci o strankama, a pomoću tih podataka može se pružati kvalitetnija – personalizirana usluga. Sustav podržava slanje cirkularnih SMS poruka podsjećajući klijente na servisne termine i pregled vozila. Poruke mogu biti i marketinške svrhe, sadržavajući nove ponude i akcije.

Servis vozila

Program omogućuje korisniku vođenje servisa vozila što podrazumijeva upravljanje radnim nalozima, kontakt informacijama stranaka, informacijama o vozilu, najavama na servis i sl. Program se može integrirati sa sustavom za online naručivanje stranaka na servis (kroz web stranicu distributera).

MCS izvještaji

MCS izvještaji su izvještajni sustav namijenjen menadžmentu firma (pogotovo većih kompanija) kojima su vrlo značajni kvalitetni i brzi statistički i analitički podaci o njihovom poslovanju. Svi izvještaji mogu se izvesti u Excel za daljnju obradu te ih se može dobiti u grafičkom obliku.

Web integracije

Tijekom godina razvoja ovog sustava, napravljene su razne web integracije DMS-a s različitim servisima trećih strana. Online naručivanje vozila na servis – kroz ovakav sustav, stranke se registriraju na web stranici servisera i može se kroz nekoliko klikova prijaviti na servis svog vozila. Prijenos vozila iz DMS sustava na Njuškalo – koristeći podatke o vozilima u sustavu, ona se mogu prenijeti na Njuškalo u obliku oglasa (na ovaj način ne trebate ručno kreirati oglase konstantno, već se automatski događa prijenos podataka). Prijenos vozila na web stranicu auto kuće – najčešće se na ovaj način prodaju rabljena vozila, no zapravo nema ograničenja u namjeni.

Maloprodajni sustav Fast POS

Brza prodaja i fiskalizacija uz mobilnost

Fast POS

Za potrebe maloprodaje na desktop i tablet kasama koje funkcioniraju na Windows operativnom sustavu, razvijen je program koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu u području maloprodaje. Fast POS pokriva potrebe blagajni u ugostiteljstvu, trgovinama, ljekarnama, buticima i drugim maloprodajnim lokacijama.

mPOS

Za potrebe mobilnosti u ugostiteljstvu, razvijen je sustav za maloprodaju na mobilnim Android uređajima (za tablete i pametne mobitele) koji omogućava zaprimanje narudžbi, ispis fiskaliziranih računa direktno kod stolova. Idealno za male i veće sustave ugostitelja.

Fast Kompo

Maloprodajni sustav s povezanim komercijalno-skladišnim modulom. Idealna kombinacija za korisnike koji, uz prodaju, žele voditi evidenciju stanja artikala na skladištu.

Sustavi za evidenciju

Evidencija putnih naloga, djelatnika i radnog vremena

Putni nalozi

Program Putni nalozi omogućuje jednostavnu evidenciju, ispis i upravljanje putnim nalozima te prijenos podataka iz programa u blagajnu.

Evidencija radnog vremena

Aplikacija je prilagođena novom Zakonu o radu i služi za evidenciju radnog vremena aktivnih i privremenih djelatnika, kao i djelatnika koji rade preko studentskih ili učeničkih servisa.

Evidencija djelatnika

Program omogućava detaljnu evidenciju i pregled matičnih i drugih važnih podataka o djelatnicima ustanove ili kompanije. Evidencija djelatnika sadrži preko 20 ključnih izvještaja od matične knjige zaposlenika i organizacijskog ustroja do raznih statističkih i drugih izvještaja.

Programi za obračun dohodaka

Obračun plaće, ugovori o djelu i izrada JOPPD obrasca

Plaća

Program Plaća omogućava efikasan i brz obračun plaće na bazi bruto ili neto vrijednosti boda za period čiji početak i kraj određuje korisnik uz puno uvažavanje važećeg akta poduzeća i zakonskih propisa.

Ugovori o djelu

Aplikacija služi za obračun drugih dohodaka, autorskih honorara i ugovora o djelu te podržava najnovije zahtjeve za obračun autorskih honorara, ugovora o djelu, kao i svih ostalih primitaka od samostalnog i nesamostalnog rada.

JOPPD obrazac

Aplikacija je namijenjena za programsko ispunjavanje JOPPD obrasca. Obrazac je izvještaj o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Aplikacija omogućava preuzimanje podataka iz drugih izvora (npr. knjigovodstvnih programa) i ispravno uređivanje podataka prema pravilima za izradu JOPPD obrasca.

Nakon prijema podataka moguće je dobiti sve potrebne izvještaje i datoteke u XML formatu za predaju JOPPD-a u FINA-u.

Specijalizirani programi

Za državne uprave i ustanove

Castor – Urudžbeni zapisnik

Programsko rješenje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika. Sustav je namijenjen korisnicima državnog proračuna u svrhu informatizacije i postizanja ureda bez papira.

Hera – Graditeljstvo i zaštita okoliša

Program za upravljanje poslovima upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Pruža uvid u sve predmete zaprimljene kroz pisarnicu i vezan je uz urudžbeni zapisnik i klase koje se odnose na građevinske i lokacijske dozvole.

Zdravstvo

Poliklinike i ordinacije

MCS Ordiniacija

Program namijenjen poliklinikama i ordinacijama za svakodnevno upravljanje pacijentima, doktorima i raspoloživima sobama u sklopu zdravstvene ustanove. MCS Ordinacija je dovoljno fleksibilna da se više različitih doktora, specijaliziranih u razna područja medicine, mogu služiti programom s jasnim razlikama u pristupu svojim pregledima. Program je namijenjen i za rad medicinskih sestara i tehničara koji su prvi stupanj kontakta između pacijenata i zdravstvene ustanove te spona između pacijenata i doktora.

Turizam

Hotelski inforamcijski sustav i sustav za privatne iznajmljivače

Hotelski informacijski sustav (HIS)

Programski sustav za hotele sastoji se od više naših programskih rješenja integriranih u jednu cjelinu. Takav sustav sadrži XC Vision za komercijalno-skladišno poslovanje i knjigovodstvo, eRecepciju za hotelsko recepcijsko poslovanje (zaprimanje i odjava gostiju, praćenje rezervacija i radova domaćinstva i dr.), Fast POS za blagajne u restoranima i kafićima (lobby bar) i MCS izvještaji za praćenje analitičkih podataka poslovanja hotela.

eRecepcija

eRecepcija je web program namijenjen privatnim iznajmljivačima smještajnih jedinica (poput apartmana, vila, soba i sl.), a služi za prijem i odjavu gostiju, izradu i praćenje rezervacija, izdavanje računa, slanje prijava u Turističku zajednicu (integracijom s eVisitorom) te ima mogućnost ispisa raznih financijskih i drugih izvještaja povezanih s gostima.

Obrazovanje

Programski sustav za faktultete i visoke škole

MCS Eduka

MCS Eduka je moderni programski sustav za faktultete i visoke škole. Namijenjen je ubrzanju svakodnevnog rada referade, profesora, dekana i prodekana sa studentima. Sustav obuhvaća i web studomat platformu za direktnu online komunikaciju između studenata i profesora (prijava/odjava ispita, online upisi, prijava završnih/diplosmkih radova, obavijesti i dr.).