Programska rješenja za Vas

Promjene u fiskalizaciji od 01.07.2017.

Ovim putem Vas obavještavamo da se od 01.07.2017. mijenja prijava poslovnog prostora vezano za fiskalizaciju. Napominjemo da se novitet odnosi na nove, ali i postojeće korisnike fiskalizacije koji su također obavezni ponoviti prijavu poslovnog prostora. Dakle prijava poslovnog prostora ili izmjena više se ne šalje kroz naše aplikacije, nego isključivo preko e-Porezne (vezano za e-Poreznu kontaktirajte Vaše knjigovodstvo) ili kod referenta u poreznoj upravi putem propisanog obrasca. U nastavku slijedi kratki rezime izmjena. Sve ostale detalje možete pogledati na stranicama Porezne uprave

Obveznici fiskalizacije trebaju dostaviti pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor u kojem izdaju račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa (naplata u gotovini), prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor te podatke o proizvođaču /ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije. Vi kao korisnici našeg programskog rješenja u podatke o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja upisujete CENTAR MCS d.o.o. Zagreb, I Vranovisnki ogranak br.2, OIB 39122275975.

Obveznici fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor obavljaju putem aplikacije ePorezna.

Tipovi promjena za poslovni prostor koje je potrebno dostaviti su:

  • 1. promjena adrese,
  • 2. promjena radnog vremena,
  • 3. promjena tipa poslovnog prostora,
  • 4. promjena djelatnosti,
  • 5. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara,
  • 6. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

Ako se u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, kao pretežitu djelatnost navodi se ona djelatnost od koje se ostvaruju najveći prihodi u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru navode se kao sporedne djelatnosti.

Za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu obveznici fiskalizacije pri prijavi podataka o radnom vremenu mogu navesti kao radno vrijeme podatak: od 0 do 24 sata.

Dakle, ove se prijave podataka obavljaju putem aplikacije ePorezna, a samo ako obveznik fiskalizacije nije korisnik ePorezne, prijavu podataka obavlja službena (ovlaštena) osoba obveznika fiskalizacije u ispostavi Porezne uprave putem obrasca temeljem ovlaštenja Porezne uprave.

Obveznici fiskalizacije dužni su podatke o postojećim poslovnim prostorima u sustavu fiskalizacije potvrditi putem nove aplikacije do 31. srpnja 2017. godine.